Rambøll leverer klimadata på 130 byggerier - gratis!

Med databasen CO2mpare, gør Rambøll sine beregninger af klimaaftrykket på 130 byggeriprojekter på tværs af seks lande frit tilgængelige for alle aktører i byggebranchen globalt

Byggerisektorens aftryk på klima og miljø er markant. På verdensplan står bygninger for 37% af den globale energirelaterede CO2-udledning, for 34% af energiefterspørgslen og for 50% af materialeforbruget.  

Bedre og mere konsistente data er afgørende for at forbedre bygningers bæredygtighed, da det gør det muligt for branchen og politiske beslutningstagere at foretage sammenligninger og sætte bæredygtighedsbenchmarks for specifikke bygningstyper. Indtil nu er disse data ikke blevet delt offentligt, hvilket har ført til langsommere udbredelse af best-practice-løsninger i byggeriet, skriver Rambøll i en meddelelse.

"Vi har en kæmpe udfordring med bygningers klimapåvirkning. Den eneste måde, vi kan komme videre på, er ved at dele viden om, hvad der virker, og hvad der ikke gør. Som en af de førende rådgivere på området ser vi det som vores ansvar at dele vores viden," siger Lars Riemann, Executive Director for Byggeri i Rambøll.

Med Rambøll CO2mpare har Rambøll´s eksperter udviklet en benchmarkdatabase over 130 bygningers klimaaftryk, der dækker 10 forskellige bygningstyper. Databsen indeholder viden om klimaaftrykket far de såkaldte A-faser i en bygnings

"Med de data, vi nu stiller til rådighed, får nøgleinteressenter i byggebranchen værdifuldt input til at definere deres udgangspunkt eller baseline," forklarer Lars Riemann. "Den gennemsigtighed forventes at bidrage til ambitiøse mål for CO2-reduktioner i deres bygningsportefølje.”

Første åbne branchedatabase

Rambøll CO2mpare er den første åbne, internationale database over bygningers klimaaftryk, der indeholder viden fra mere end hundrede byggeprojekter inden for forskellige bygningstyper i en interaktiv brugerflade. Hovedparten af projekterne er på nuværende tidspunkt i Nordeuropa, men data fra byggerier på de fleste kontinenter vil løbende blive indarbejdet for at udvikle en mere omfattende global forståelse for CO2-reduktion af byggeriprojekter.

”For at byggeriet kan blive klimaneutralt, har vi brug for hurtig handling og tæt samarbejde mellem alle branchens interessenter. Derfor sætter jeg stor pris på de skridt, Rambøll nu tager for at skabe et åbent dataøkosystem," siger Roland Hunziker, Built Environment Director i World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). "Udnyttelse af data er en af de vigtigste indsatser for at opnå klimaneutralitet i byggeriet. Det har vi identificeret i Market Transformation Action Agenda, et initiativ, der samler hele den globale byggebranche om at identificere de største barrierer for at opnå klimaneutralitet i byggeriet. Jeg håber, at andre brancheaktører vil lade sig inspirere af Rambøll."

Den stigende efterspørgsel efter mere bæredygtige bygninger er drevet af både kommende regulering og videnskabelige reduktionsmål, såkaldte science based targets. Med et stadigt stigende pres for at reducere CO2-udledningen er investorer og ejendomsudviklere nødt til at forstå det typiske CO2-niveau i bygninger for at kunne træffe beslutninger på et velinformeret grundlag. Den gængse antagelse er, at jo lavere klimaaftryk en bygning har, jo større interesse er der for at investere i den eller være lejer af den.

"Ejendomsudviklere og entreprenører ønsker at reducere CO2 i deres projekter og sikre, at de er attraktive investeringsobjekter, og den nye database er netop designet til at hjælpe branchens aktører med at benchmarke deres mål. Og de har investorerne i ryggen, når pensionskasserne f.eks. skyder deres penge i fonde og beslutter, at fonden skal investere i bygninger med mål om lav CO2-udledning," siger Lars Riemann.

Kim Sejr, journalist