Millionstøtte til udvikling af nyt cirkulært biogent byggesystem

Home.Earth og flere af byggeriets store spillere på markedet inden for træbyggeri og innovativt byggeri går sammen i et nyt partnerskab og modtager millionstøtte

Home.Earth og flere af byggeriets store spillere på markedet inden for træbyggeri og innovativt byggeri går sammen i et nyt partnerskab og modtager millionstøtte til at udvikle, afprøve og industrialisere et nyt cirkulært biogent byggesystem. Partnerskabet omfatter; Home.Earth, a:gain, Scandi Byg, Nordic Wood Industries og Effekt, og visionen er at bygge en cirkulær fremtid gennem to indsatsområder.

Vi har kun én planet og med dagens krav i bygningsreglementet overskrider vi planetens grænse med en faktor 10. Derfor er det afgørende, at vi finder nye måder for, hvordan vi bygger indenfor de planetære grænser. Netop den udfordring arbejder ejendomsselskabet Home.Earth intensivt med at finde løsninger på med blandt andet arkitekt Kasper Guldager i spidsen. De har derfor samlet flere af byggeriets store spillere i et partnerskab, som sammen skal udvikle, afprøve og industrialisere et nyt cirkulært biogent byggesystem, hvor der bygges i præfabrikerede elementer og moduler, hedder det i en meddelelse.

”Byggebranchen bygger forfra hver gang og er mindre effektiv i dag end den var for 50 år siden. Ved at producere off-site og tænke industrielt kan vi øge både produktivitet og cirkularitet”, fortæller Kasper Guldager. Home.Earths byggesystem er sat i verden for at nedbringe klimaaftrykket radikalt ved at bygge i biobaserede materialer, anvende upcyclede produkter og ved at bygge cirkulært. Han fortsætter:

”Fordelen ved at industrialisere byggeprocessen er, at man udover at øge produktiviteten, meget nemmere kan prioritere at bygge med genbrug og lettere kan afskaffe affald, fordi det er lettere at sætte i system i en industriel proces. På den måde får man den cirkulære tankegang ind i hele processen,” fortæller Kasper Guldager.

Byggeriets siloer skal nedbrydes

Home.Earth og resten af partnerskabet mener, at nøglen til succes ligger i at skabe en platform med en tæt værdikæde, hvor byggeriets siloer nedbrydes og erstattes med integrerede partnerskaber, som er bygget på transparens med åbne kontrakter, åben økonomi og gentagne samarbejder med gensidig tillid. Millionstøtten skal derfor gå til at tænke på tværs af værdikæden og udvikle en industriel tilgang og på den måde bane vejen til at lykkedes med cirkulært byggeri.

”Målet er, at vi som minimum udvikler et fuldt byggesystem i op til seks etager højde på under 4 kg/CO2/m2/år, hvor 90 % af alle materialer kan genanvendes til høj værdi. Men vores ambition rækker meget længere end det. Vi går efter at komme langt under de 4 kg. og opnå planetær bæredygtighed, hvor vi ikke bruger flere ressourcer end planeten stiller os til rådighed”, slutter Kasper Guldager.

I partnerskabet bag Home.Earths byggesystem er a:gain, der arbejder med industriel upcycling, Nordic Wood Industries, som med deres selskaber bidrager til off-site fremstilling af gulve, vægge, facader og isolering og Scandi Byg, som kan bygge smarte moduler og samle det cirkulære byggesystem, samt Effekt til at designe og sikre bygbarhed og genanvendelighed.

For at tegne den perfekte cirkel med det Cirkulære Biogene Byggesystem, skal der bygges med industrielt upcyclede materialer, og dét er er netop a:gains kompetence og rolle i partnerskaber. Vi arbejder for at gøre upcyclede produkter tilgængelige i stor skala. “Hvor andre ser affald, ser vi muligheder”, udtaler Thomas Nygaard Hamann, CEO a:gain.

I trækoncernen Nordic Wood Industries er man begejstrede for at være en del af partnerskabet og for konceptet: ”Home.Earth går forrest med rigtig gode og stærke ambitioner omkring bæredygtighed. Det er en vigtig dagsorden for os og er utrolig glade for at udvide samarbejdet med alle de engagerede parter i projektet”, fortæller Thomas Raunsbæk, koncerndirektør i Nordic Wood Industries.

Også hos arkitektfirmaet Effekt glæder man sig over det nye partnerskab: ”Jeg glæder mig meget til samarbejdet, fordi dette partnerskab giver muligheden for, at vi sammen kan skabe den innovation, der er nødvendig for at adressere både klimakrise og boligkrise på samme tid” fortæller Tue Hesselberg Foged, medstifter af Effekt.

Closing Loops realiseres sammen med We Build Denmark, Bestyrelsen for Dansk Erhvervsfremme og er medfinansieret af den Europæiske Union.