Scandi Byg genanvender 87,3 procent af produktionsaffald

Scandi Byg har implementeret et omfattende affaldssorteringssystem i modulproduktionen, som har øget genanvendelsen markant

Scandi Byg har implementeret et omfattende affaldssorteringssystem i modulproduktionen, hvilket i kombination med data og en stærk fælles indsats fra medarbejderne har ført til, at virksomheden nu har opnået en genanvendelsesrate på 87,3 procent og reduceret deponering fra godt 27 procent til 2,7 procent siden 2018, hedder det i en meddelelse fra virksomheden.

”Det nytter, når vi alle sorterer”. Det budskab står skrevet på plakater, som hænger i produktionen hos modulproducenten Scandi Byg i Løgstør. Plakaterne er ledsaget af ikke mindre end 34 forskellige spande og containere, som alle står klar til at tage imod sorteret byggeaffald.

Affaldssortering i produktionen er et af de områder, hvor Scandi Byg de seneste år har arbejdet intensivt for at nedbringe ressourcespild. Den indsats har betydet, at Scandi Byg i 2023 genanvendte ikke mindre end 87,3 procent af virksomhedens produktionsaffald – og det er ifølge miljøkonsulent hos Marius Pedersen A/S, Frank Mortensen, en flot høj genanvendelsesprocent:

-Der er de seneste år kommet en stæt stigende interesse for affaldssortering og genanvendelse blandt andet som følge af lovkrav, og at flere virksomheder ønsker sig en grønnere profil. Men vi ved også, at det kan være udfordrende at få folk til at affaldssortere korrekt, når dagligdagen indtræder - også for byggebranchen kan det være svært at få hånd om om affaldssorteringen, da der typisk er rigtig mange involveret i byggeriet. Men her går virksomheder som Scandi Byg forrest og viser, at det kan lade sig gøre i praksis, siger Frank Mortensen og fortsætter:

- Scandi Byg har opdelt affaldssorteringen i hele 34 fraktioner, og det er en fornøjelse at se, at enhver aflagt skrue eller knækket gipsplade har en fast plads, og at alle medarbejdere gør deres for at affaldssortere korrekt. Det er en imponerende indsats, og det er medvirkende til, at Scandi Byg har formået at få genanvendelsesprocenten så højt op.  

Startede med Svanemærket

Hos Scandi Byg startede opmærksomheden på affaldssortering, da virksomheden fik grundlicens til Svanemærket byggeri i 2017. Som en del af pointkravene stiller Svanemærket krav til, at genanvendelsesraten skal være mindst 70 procent, for at opnå tre ud af i alt 16 point. Men ifølge bæredygtighedschef hos Scandi Byg, Joan Bruun Thiesen, har modulproducenten højere ambitioner og har derfor siden sat et internt mål om, at virksomheden som minimum skal genanvende 85 procent i produktionen – og det mål er nu nået.

- Vi begyndte med at have 20 fraktioner til sortering, men nu er vi kommet op på næsten det dobbelte. Vores deponi var i 2018 på 27,3 procent, men ved hjælp af en systematisk og fælles indsats har vi fået den ned på blot 2,7 procent i 2023. Det betyder, at vi sparer på klodens dyrebare ressourcer og ligeledes kan se en økonomisk gevinst ved at affaldssortere endnu bedre. Det giver simpelthen bare ikke mening, at vi smider gode materialer ud, fortæller Joan Bruun Thiesen. 

Ifølge Joan Bruun Thiesen kræver en høj genanvendelsesprocent, at alle i virksomheden gør sit for at hjælpe med affaldssorteringen:

- Vi arbejder rigtig meget med data og udregner blandt andet affaldsmængde og affaldsomkostninger per bygget kvadratmeter. Data giver gennemsigtighed og målbare resultater. På den måde kan vi løbende lave opsamlinger og vise medarbejderne, hvad de bidrager med. Det giver et enormt fokus i alt fra vores logistik-afdeling til medarbejderne i produktionen, afslutter hun.

Scandi Byg arbejder løbende på at udvikle processer og samarbejder med lokale virksomheder, som kan genbruge byggeaffaldet til nye formål. Derudover er der igangsat forskellige tiltag, som skal reducere affaldsmængderne yderligere.