21 meter lange armeringskurve produceres med robotteknologi

21 meter lange armeringskurve produceres med robotteknologi til større bygherre i København

Celsa Steel Service i Ølstykke har markeret sig indenfor produktion af armeringskurve, der bruges til pælefundering på projekter, der kræver dyb fundering eller som skal placeres tæt ved eksisterende byggeri. Det er der behov for, når en større dansk bygherre i perioden frem til ultimo 2026 udvider sit firmadomicil i Københavns centrum - i alt 26.000 kvadratmeter nybyggeri.

Celsa Steel service producerer de 21 meter lange sekantkurve på en stor svejserobot med dobbeltsvejseteknologi, der giver dobbelt styrke og forbedrer stivheden i det svejste armeringsbur. Dermed bliver stabilitetsringe overflødige og man kan lave individuel variabel spiralafstand på den enkelte armeringssøjle.  Hvor det er nødvendigt, kan man så placere den omkringliggende spiral helt tæt og dermed erstatte stabilitetsringe. Robotten kan producere sekantkurve op til 18 meter som så svejses sammen til endnu længere kurve – enten hos Celsa eller on site.

”Med moderne robotteknologi kan vi sikre stor præcision i forarbejdningen af armeringskurvene og en særdeles effektiv produktionsproces” siger Carsten Røjgaard, salgs- og marketingchef hos Celsa Steel Service Danmark. Da max længde i robotten var 18 meter har man sammensvejst to elementer hos Celsa for at nå de 21 meter, som derefter er leveret til kunden som én samlet enhed. Han fortæller at den høje præcision i kombination med en effektiv fremstillingsproces er afgørende for både kvalitet og pris, som ville være noget højere, hvis man skulle håndsvejse det hele uden moderne teknologi.

Med sekantpæle som fundering kan bygherre nu bygge tæt på eksisterende bebyggelse midt i København, fordi man undgår rystelser, der ellers ville give sætningsskader på de omkringliggende bygninger. Samtidig minimeres støj i byggeprocessen.

Produktionsplanlægning efter specialordre

De 21 meter lange sekantkurve fra Celsa Steel Service til projektet vil blive nedsænket og støbt i betonpæle, der skal fundere byggeprojektet. Hver enkelt armeringskurv er specialarbejde, der er tilpasset det specifikke projekt og har formonterede afstandsstykker for at sikre dæklaget.

Armeringskurvene til det københavnske byggeprojekt produceres og leveres efter ”just in time-princippet”. Det betyder, at Celsa tilrettelægger sin produktion efter levering af armeringskurvene og projektets fremdrift. Dermed sikrer Celsa gennem løbende dialog, at kurvene både produceres og leveres på præcis det ønskede tidspunkt.

Celsa Steel Service kan levere de robotfabrikerede sekantkurve med en diameter på op til 1600 mm.