Da Blox blev hædret af stålbranchen

​​​​​​​Udelukkende ved at anvende stål som bærende konstruktionsmateriale var det muligt at opføre Blox. I alt er der anvendt 4.500 tons stål i form af bærende stålkonstruktioner

Udelukkende ved at anvende stål som bærende konstruktionsmateriale var det muligt at opføre Blox. I alt er der anvendt 4.500 tons stål i form af bærende stålkonstruktioner

Københavns center for arkitektur og design, Blox blev i 2018 hædret med årets Danske Stålpris. Prisen tilfaldt ingeniørfirmaet Cowi A/S, det hollandske arkitektfirma OMA, hovedentreprenøren Züblin, stålentreprenøren CSK og bygherren Realdania By & Byg for deres imponerende samarbejde.

Vinderprojekt omfatter Dansk Arkitektur Center, udstillingslokaler og et tværfagligt innovationsmiljø for bæredygtig udvikling. Derved åbner bygningen sig og inddrager offentligheden både inde, under og omkring sig. Ikke blot fagligt, men også mere alment ved at indeholde café, boghandel, restaurant, fitnesscenter, legeplads samt lejligheder på de to øverste etager. Under terræn rummer bygningsværket et parkeringsanlæg. Den komplekse stålkonstruktion har i øvrigt været afgørende for at kunne gøre Blox til en fleksibel, rummelig og transparent bygning, forklarer Peter Fangel Poulsen, projektchef på Blox i Realdania By & Byg.

Kompliceret udførelse

Med sine mange blokke bygget oven på hinanden gør det bygningen meget kompleks, og udførelsen meget kompliceret. Udelukkende ved at anvende stål som bærende konstruktionsmateriale har det alligevel været muligt at opføre det imponerende byggeri. I alt er medgået 4.500 tons stål i form af bærende stålkonstruktioner bestående af både søjler, bjælker og gitre med et spænd på op til 30 meter. Tolerancerne har været uhyre små, men med en omfattende planlægning og brug af digitale BIM-modeller har montagen været forbavsende problemfri, påpeger dommerkomiteen blandt andet i sin begrundelse.

Videre fremhævede dommerkomiteen, at kompleksiteten har krævet betydelig dygtighed fra Züblin og CSK’s side. Alt i alt har det været et stærkt team af virksomheder, som har været involveret i dette imponerende byggeri. Med sin placering og åbenhed ændrer bygningen en plads, som i mange år har stået som et udefinerligt område langs havnekanten, og vil med tiden blive en del af havnekantens miljø. Derfor var det dommerkomiteens vurdering, at Blox skulle tildeles årets Dansk Stålpris.

Komplekst statisk system

– Blox er med sine mange gitterdragere og udkragninger et af de mest komplekse byggerier, der er opført i Danmark, fremhæver Thomas Bo Frederiksen fra Cowi og fagprojektleder for stålkonstruktionerne i Blox og fortsætter:

– Det komplekse statiske system har givet ingeniørerne store udfordringer undervejs, men som følge af det tætte samarbejde med både arkitekt, bygherre og entreprenør er det lykkedes at opfylde arkitektens krav til udtryk og funktionalitet. Også de store facadepartier har stillet store krav til stålets stivhed og tolerancer. Med sine mange synlige stålkonstruktioner fremstår Blox som et flot eksempel på brugen af stål som en integreret del af både arkitekturen og det primære statiske system, påpeger Thomas Bo Frederiksen.

– Blox er et spektakulært projekt, der har krævet en ekstra indsats af alle parter, fortæller Brynjolf Jørgensen, der er senior projektleder hos Züblin og uddyber:

– Projektet er meget innovativt og har været med til at udvikle brugen af digitale BIM-modeller. Stål og beton er modelleret i 3D, hvilket har optimeret både planlægning og udførelse af det komplekse byggeri. Den store stålkonstruktion er monteret henover en ringvej, hvor 25.000 biler passerede hver dag – imens byggeriet stod på. Det har krævet en imponerende koordinering fra alle involverede parter.

Fakta

Dansk Stålpris uddeles ved Dansk Ståldag hvert andet år, første gang i 2014. Den blå Planet og Søfartsmuseet i Helsingør var vinderprojekter i henholdsvis 2014 og 2016.

Dansk Stålpris lægger vægt på et enestående design i stål, der fremhæver de mange fordele ved brug af stålkonstruktioner i byggeriet, produktionen, for økonomien og arkitekturen for de indstillede projekter. Objektet skal være placeret i Danmark og projektet enten designet, projekteret eller produceret i Danmark.

Prisen tildeles ejeren, arkitekten, ingeniøren og stålentreprenøren af et enestående projekt med markant dansk islæt, for at agte deres samarbejde og kvaliteten af deres arbejde.

Både bygninger, konstruktioner, broer og renoveringsprojekter m.m. kan indstilles. Dermed kan eksempelvis indstilles interimskonstruktioner, men ikke maskiner.

Projektet skal være afsluttet og være klar til indflytning eller ibrugtagning inden for de seneste tre kalenderår i forhold til året for prisoverrækkelsen.

Artiklen er bragt i augustudgaven af Byggeplads.dk - læs mere om stålbyggeri på byggeplads.dk