Parkeringshus med fem søjlefrie etager

Opgaven lød på at levere en parkeringsløsning til Herlev Hospital. NCC’s stålfolk foreslog et femetagers parkeringshus i rent stål med in situ betondæk.

Opgaven lød på at levere en parkeringsløsning til Herlev Hospital. NCC’s stålfolk foreslog et femetagers parkeringshus i rent stål med in situ betondæk. På den måde fik Herlev Hospital tilført over 500 nye parkeringspladser

I facaden er placeret de bygningshøje stålsøjler, som medfører, at montagen bliver uhyre hurtig. Søjlerne er RHS profiler på op til 15 m, da de går over tagniveau. På søjlerne er der påsvejst montagebeslag til både den udvendige facadebeklædning og de bærende stålbjælker. Stålbjælkerne er fastgjort med fire bolte M24 i kvalitet 8.8. Bjælkerne har en længde på 16 m og spænder fra facade til midterste søjlerække.

Det vil sige, at bygningens fulde bredde er 32 m og 70 meter i længden. Bjælkerne er opsvejste stålprofiler med en højde på 560 mm. En stor fordel for projektet er udnyttelsen af kompositvirkningen mellem bjælke og dæk. På den måde er bjælken optimeret med en noget kraftigere underflange end overflange. På oversiden af bjælken er påsvejst dybler, således at kompositvirkning opnås.

Selve etagedækket er lavet ved hjælp af en profileret blivende stålplade, der er bærende i udførelsesfasen og danner forskalling, når dækket udstøbes. Stålpladen er overfladebehandlet og i dette projekt med farven hvid. Hvert etagedæk fungerer som en stor sammenhængende dækskive, der fordeler de vandrette kræfter til vindkrydsene.

Statikken i konstruktion er, at lodret last på dæk føres til de tværgående opsvejste stålbjælker og herfra videre til de bygningshøje stålsøjler via boltesamling. Vandret last føres via dækskiven til vindkryds og herfra videre til fundament.

Indretning

De to halvdele af bygningen er forskudt en halv etage i forhold til hinanden. Det giver en simpel logistik i huset, hvor ramperne ikke er alt for stejle. Ramperne er placeret i hver sin ende af bygningen. De søjlefri etager og det store bjælkespænd giver masser af plads til vinkelrette parkeringsbåse. Der i alt 524 parkeringspladser.

I både gavle og facader er der trappeopgange udvendigt på facaden. I gavlene er der endvidere elevator. Da det er en kompositkonstruktion, har det været muligt at nedbringe den samlede dæk- og bjælkehøjde til kun 650 mm. Under bjælkerne er der en frihøjde på 2,15 m. Etagehøjden er altså på 2,8 m. Hermed spares i hele bygningshøjden stort set en hel etage i forhold til visse andre byggesystemer.

Montage

I montagesituationen kommer stålet virkelig til sin ret. Stålsøjlerne bliver monteret i fuld bygningshøjde. Øverste dækplader blev monteret først, og hermed har man en tør bygning at arbejde i. Det er en stor fordel, da meget af arbejdet foregik i månederne oktober til december.

Stålet er fremstillet med en uhyre lille tolerance, og alle huller er placeret med stor præcision, hvor tingene passer sammen. Det har derfor været ganske simpelt at isætte bolte under montagen. Boltene er varmforzinkede slipbolte M12 til M20 i kvalitet 8.8.

Dækkene er monterede og udstøbte, startende fra top af bygningen og nedefter etage for etage.

Fremstilling

Stålbjælkerne er opsvejste profiler, som er optimerede med forskellige flangestørrelser i top og bund. Bundflangerne har en tykkelse på 40 mm. Alt stål er S355. Både bjælker og søjler er færdigbearbejdet på fabrik med alle beslag og huller. Der har derfor ikke foregået svejsning på byggepladsen.

Korrosionsbeskyttelse

Facaden er beklædt med åbne aluplader og fastgjort til stålet med boltesamlinger. Alle samlinger er isolerede, så der ikke noget sted forekommer direkte kontakt mellem de to metaller.

Alt stålet er varmforzinket, hvilket giver en meget effektiv og robust korrosionsbeskyttelse i bygningens levetid.

Dækpladerne er på undersiden malet hvide fra fabrik oven på varmforzinkningen. Bygningen kræver ikke vedligehold de første 20-25 år.

Kompositvirkning

Konstruktionen udnytter de optimale egenskaber fra beton og stål og er i høj grad en kompositkonstruktion. Bjælkerne har påsvejste dyvler, som sammen med oversidearmering fra betondækken sikrer en god forbindelse mellem beton og stål, altså kompositvirkningen. Også søjlerne anvender kompositvirkning mellem beton og stål, da de er udstøbte og armerede.

Truget i dækpladerne har en gennemgående armering igennem bjælkerne. Bjælker og dæk er en stor sammenhængende konstruktion og virker som en stor skive, hvilket sikrer bygningens store stivhed.

Brand

Det har ikke været nødvendigt at brandisolere bygningen. I stedet er stålets dimensioner øget, hvor det har været nødvendigt. Konstruktionen er dimensioneret til 60 minutters brandpåvirkning, der blandt andet opnås ved, at dækarmeringen er ført igennem bjælkerne. Desuden er betondækket armeret i oversiden som et yderligere bidrag i brandsituationen.

Genanvendelse

Når bygningens tiltænkte formål er udtjent, er bygherren i den heldige situation, at konstruktionen kan skilles ad og genanvendes. Bygherren står altså ikke med en kommende miljøkatastrofe. Stålets egenskaber forringes ikke og kan derfor umiddelbart anvendes et andet sted i et andet byggeri. Alternativt kan stålet recirkuleres og dermed indgå på ny i stålkredsløbet og blive til nyt stål, der kan anvendes til byggeri, skibe, vindmøller osv. Fremstilling af nyt stål ud fra gammelt stål forringer ikke stålets egenskaber. Stål er det rene jern, som findes i rigt mål på Jorden, da en overvejende del af jordens indre er jern, der i et evigt system stiger til overfladen i form af magma. Planeten Jorden er en jernplanet.

Fakta

Bygherre: Herlev Hospital, Region Sjælland

Arkitekt: Mangor & Nagel A/S

Ingeniør: Krabbenhøft & Ingolfsson

Entreprenør: NCC Stål A/S

Tonnage: 355 tons stål, S355

Kilde: Dansk Stålinstitut (DSI)