Bravida i stor serviceaftale med FN-Byen

Bravida vinder 5-årig Hard Facility Management-aftale i FN Byen

Udenrigsministeriet har på vegne af FN valgt Bravida som partner på FN Byens Hard FM-aftale på deres 45.000 m2 store ejendom i København for de næste 5 år. Den samlede kontraktsum beløber sig til DKK 45 mio.

Bravida har fået ansvaret for at sikre optimalt vedligehold af FN Byen, med stor fokus på energioptimering og mere bæredygtige løsninger. Facility Management-aftalen omhandler indvendigt og udvendigt bygningsvedligehold, arealpleje og vintertjeneste samt vedligehold af tekniske anlæg og installationer.

Christian Gaardboe Carlsen, Regionsdirektør FM og Energi siger:

”I Bravida er vi meget stolte over at få vist tillid til at være FN Byens partner i drift og vedligehold af deres ejendom i denne Facility Management-aftale. Aftalen understøtter Bravidas positionering, som Technical Facility Management-leverandør, og vi er glade for at flere og flere kunder vælger rene Hard FM-aftaler og de fordele som det giver, med en stærk partner på det tekniske område.”

Lars Finn Poulsen, chefkonsulent Udenrigsministeriet siger:

”Bravida har budt ind med en organisering, der sikrer hurtig og effektiv tilrettelæggelse af opgaven samt en høj grad af egen leverance, der sikrer høj oppetid på de tekniske installationer. Vi ser frem til et konstruktivt samarbejde.”

Bravida vil beskæftige en fast tilknyttet Technical Facility Manager samt to teknikere. Desuden forventer Bravida, at aftalen set over et år vil beskæftige yderligere 10 teknikere til udførelse af serviceeftersyn, lovpligtige eftersyn samt reparations- og optimeringsopgaver.

Aftalen trådte i kraft d. 1. maj 2023 og er gældende til og med d. 30. april 2028.