Forbund: el-sikkerhed er truet

Dansk El-Forbund mener, at nyt lovforslag om autorisation vil svække el-sikkerheden på byggepladser.

Om igen! Så klart er budskabet fra Dansk El-Forbund i et høringssvar til et lovforslags-udkast om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne, skriver fagbladet Elektrikeren. I høringssvaret konkluderer forbundet:

- Det er Dansk El-Forbunds opfattelse, at der samlet set i lovforslaget er tale om en række svækkelser i kompetencekravene til ledelsen og medarbejderne. Resultatet vil blive en forringelse af sikkerheden for forbrugerne og for elektrikerne, uden at der efter Dansk El-Forbunds opfattelse opnås nævneværdig konkurrencemæssig eller økonomisk effekt – en effekt, Sikkerhedsstyrelsen heller ikke har kunnet dokumentere.

Udkastet er sendt i høring fra Sikkerhedsstyrelsen under Erhvervs- og Vækstministeriet og er en del af regeringens konkurrencepolitiske udspil. I forbindelse med ønsket om at øge produktiviteten i den private sektor foreslås blandt andet, at der indføres mulighed for delautorisation på el-området, så flere kan udføre el-arbejde, og at virksomheder i stedet for at have en autoriseret ansat kan nøjes med at have en ’fagligt ansvarlig’ person tilknyttet i det omfang, det er nødvendigt.

Desuden skal simple opgaver kunne udføres af andre faggrupper end dem, de nu hører ind under via autorisations-bestemmelserne. Logikken er, at ”hvis andre end de traditionelle elinstallatørvirksomheder kan få adgang til at udføre visse typer af installationer, kan det skabe mere konkurrence på markedet til gavn for forbrugerne.”
Næstformand i Dansk El-Forbund Jens Olav-Pedersen er uforstående over for ønsket:

- I forvejen kan man lave masser af rutineprægede opgaver på området uden autorisation – ja, uden at være elektriker. Men når der skal sættes strøm til, så kræves der jo fortsat en ansvarlig. Men hvis der ved et stort projekt nu kommer en masse del-autoriserede, der har lavet mindre opgaver, hvem er så ansvarlig, hvis noget går galt i sidste ende?

- Vi har gennem mange år haft fokus på at bekæmpe antallet af stød-ulykker. Dette vil ikke gavne den sag. Tværtimod, er jeg bange for.
Samtidig med omtalen af høringssvaret bringer fagbladet Elektrikeren en ny opgørelse fra Sikkerhedsstyrelsen, der påviser massive problemer med el-sikkerhed på byggepladser: I 2012 besøgte styrelsen 819 byggepladser og fandt 2438 fejl – svarerende til tre fejl per byggeplads. Mange af fejlene var decideret farlige fejl, som kaldes kategori 2 (28 procent) og kategori 3 (3 procent). Og der var ikke forskel på små og store byggepladser.

- Og her er det autoriserede med en egentlig uddannelse inden for el-området, der har været ansvarlige. Hvordan vil det så se ud, hvis det er ’ansvarlige’ med en lille tillægsuddannelse, der står i spidsen for arbejdet?, spørger Jens Olav-Pedersen.