TEKNIQ: Lovforslag kan forringe elsikkerhed

Regeringens lovforslag om ændringer i autorisationsreglerne vil få negative konsekvenser for elsikkerheden, mener TEKNIQ

Regeringens lovforslag om ændringer i autorisationsreglerne vil få konsekvenser for elsikkerheden. Det mener TEKNIQ Installatørernes Organisation, der blandt andet kritiserer, at regeringen vil indføre delautorisationer på elområdet.

Delautorisationer betyder i praksis, at virksomheder med andre faglige kompetencer end elinstallationsarbejde vil kunne opnå delautorisation til at udføre og efterse elinstallationsarbejde i for eksempel boliger – herunder udføre eleftersyn.

- Essensen i lovforslaget er en svækkelse af de faglige krav, så man kan skyde genvej til at udføre teknisk kompliceret elarbejde. Det giver ringere kvalitet, som stiller forbrugerne dårligere og giver flere fejl. Fejl som måske heller ikke bliver opdaget i et eleftersyn, fordi kravene til det arbejde også svækkes, siger Simon Rasmussen, der er chef for teknisk afdeling i TEKNIQ Installatørernes Organisation.

TEKNIQ bakkes på af Forsikring & Pension, der mener, at lovforslaget er i strid med de hensigter, der ligger bag eleftersynsordningen.

- Formålet var at højne elsikkerheden, og udvalget besluttede dengang, at for eksempel bygningssagkyndige ikke var kompetente til at udføre eleftersyn på baggrund af efteruddannelse. Derfor er det åbenlyst, at delautoriserede heller ikke har de nødvendige kompetencer til at efterse boligens samlede installationer, siger Hans Reymann-Carlsen, der er underdirektør i Skadeforsikring i Forsikring og Pension.