Vedvarende energi på elnettet vil koste 110 mia. kr.

Ny analyse fra Rambøll viser, at det vil koste mere end 110 mia. kr. at tilslutte vedvarende energi til elnettet i Danmark - 30 mia. kr. mere end ventet

En ny analyse fra rådgivningsvirksomheden Rambøll viser, at det vil koste mere end 110 mia. kr. at tilslutte vedvarende energi til elnettet i Danmark, så det kan rumme de enorme mængder af grøn strøm, som forventes frem til 2040. Det er en stigning på mere end 30 mia. kr. ift. tidligere beregninger. Den grønne strøm er en forudsætning for, at Danmark kan nå klimamålene i 2030 og 2045.

Krigen i Ukraine og det øgede tempo i den grønne omstilling væk fra russisk gas har været med til sende den forventede energiproduktion og forbrug i vejret frem mod 2040. Situationen har medvir-ket til, at Energistyrelsens prognoser for elforbrug og -produktion frem til 2040 sidste år blev næ-sten fordoblet, fra 29 GW til 60 GW på produktionssiden.

En ny analyse fra rådgivningsvirksomheden Rambøll viser nu, at den øgede forventede energipro-duktion øger regningen til udvidelsen af elnettet væsentligt. Der er således behov for investeringer på over 110 mia. kr. i udvidelse af i Danmark frem mod 2040. Tallet dækker over behovet for net-tilslutning for vind og sol.

Landechef for Rambølls energiforretning i Danmark, John Ammentorp siger:

”Den øgede mængde grønne energi vil hovedsagelig komme fra vind og sol – og bruges til en gen-nemgribende elektrificering af vores samfund. Hvis den grønne strøm skal nå frem til forbrugere og virksomheder, er det nødvendigt at investere i at øge kapaciteten i det danske elnet der, hvor der vil være brug for den i fremtiden. De store aftagere af strømmen fra de nye vindmølle- og solcellepar-ker er hovedsageligt kommende PtX anlæg, der skal bidrage til at gøre transport- og industrisekto-ren grøn, samt kommende store datacentre i Danmark,” forklarer han.

Foruden den markante højere pris på tilslutningen af vedvarende energi er der også andre udfor-dringer i sigte. Ifølge Rambølls landechef for energi:

”Foruden de øgede omkostninger kigger vi også ind i, at de stigende priser og manglende forsyning af råvarer samt arbejdskraft som potentielle barriere for at nå vores ambitioner. Samtidig er det stærkt nødvendigt, at der er politisk villighed til at være på forkant med elnettets kapacitet ved at skabe gode rammevilkår for investeringer, så forsyningsselskaberne kan garantere, at nettet og transformerstationerne står klar, når producenter og forbrugere har behovet. Der er ingen tvivl om at udfordringerne skal løses i fællesskab på tværs af værdikæden, hvor man fra politisk hold skal ha-ve fokus på en ambitionsdrevet udbygning af elnettet, så vi når Danmarks klimamål,” siger energi-chef i Rambøll Danmark, John Ammentorp.