Byggesystem analyseres af eksperter i cirkulært byggeri

En stor andel af Scandi Bygs byggekoncept er cirkulær. Det viser en helt ny, uvildig analyse udarbejdet af eksperter fra GXN, der er specialiseret i at udvikle grønne, innovative løsninger

En usædvanlig stor andel af Scandi Bygs byggekoncept er cirkulær. Det viser en helt ny, uvildig analyse udarbejdet af eksperter fra GXN, der er specialiseret i at udvikle grønne, innovative løsninger til byggebranchen. Analysen har til formål dels at skabe transparens og bidrage til at kunne træffe valg på et mere faktabaseret grundlag og dels at kunne kortlægge konkrete forbedringstiltag. I den forbindelse har Scandi Byg allerede flere projekter i gang, der skal sikre et endnu mere cirkulært byggesystem, som blandt andet understøtter EU’s taksonomi, skriver virksomheden i en meddelelse.

Interessen for cirkulært og klimavenligt byggeri er stigende i disse år som led i regeringens mål om at reducere de nationale CO2-udledninger med 70 procent i 2030. En af de virksomheder, der deltager i dett arbejde er modulproducenten Scandi Byg, der for nyligt har indvilliget i at få screenet og evalueret sit byggesystem for at få belyst i hvilken grad byggesystemet er cirkulært.

- Hos Scandi Byg arbejder vi hele tiden på at blive endnu mere klimavenlige. Vi er allerede kommet rigtig langt og producerer eksempelvis boliger med Svanemærket som fast standard og har mange års erfaring med DGNB-certificeringen, men vi kan hele tiden optimere og blive bedre, og derfor ville vi gerne have syn for sagen og blive endnu klogere på, hvordan vi kan gøre vores byggerier og metoder mere bæredygtige og cirkulære. Derfor tog vi kontakt til GXN, der er specialister i at udvikle grønne og innovative løsninger til byggebranchen og har den nyeste viden på området, siger Christian Halken, der er direktør i Scandi Byg, og fortsætter:

- GXN har derfor systematisk gransket hvert eneste materiale og metode i vores byggesystem for at finde frem til alternativer til vores arbejdsmetoder, så vi sikrer, at vi er så cirkulære som overhovedet muligt – uden at gå på kompromis med vores kendte kvalitet.

Transparens og et faktabaseret grundlag

De sidste måneder har GXN således gennemgået enhver komponent i Scandi Bygs byggesystem. Alt fra skruer til tagpap og isolering er blevet nøjsomt undersøgt for at vurdere byggesystemets cirkularitet. Og ifølge Casper Østergaard Christensen, der er head of circular building practice hos GXN, placerer Scandi Bygs byggesystem sig særdeles godt i forhold til cirkularitet.

- I vores cirkulære analyse opdeler vi byggesystemet i lag, elementer, komponenter samt underkomponenter og vurderer hver eneste del, som holdes op imod en række kriterier for cirkularitet, herunder for eksempel samlingstyper, materialetyper samt genbrugspotentialer. Og her scorer Scandi Bygs byggesystem rigtig høje karakterer. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at Scandi Bygs byggerier let kan flyttes eller skilles ad og bruges i andre sammenhænge. Derudover har Scandi Byg et meget optimeret produktionsapparat, hvor der i forvejen er indtænkt mange gode løsninger, og så er virksomheden stærk på livscyklusanalyser, forklarer han og tilføjer:

- De høje karakterer og ikke mindst modet til at turde at få sit byggesystem gransket siger meget om Scandi Bygs ambitionsniveau. Vi oplever ofte, at mange faktisk ikke vil vide, hvordan det står til, fordi det kan give anledning til nye spørgsmål og potentielle forandringer, men sådan er det ikke hos Scandi Byg. Her tør de at skabe transparens og træffe valg på et argumenteret og faktabaseret grundlag – sådan bør det være i hele byggebranchen.

Understøtter EU’s taksonomi

Ifølge Joan Thiesen, der er HSE manager hos Scandi Byg, kan den nye cirkulære analyse være med til at understøtte Scandi Bygs byggerier i forhold til EU’s taksonomi, som er et klassifikationssystem for afrapportering af bæredygtige investeringer og aktiviteter med fokus på CO2-reduktion.  

- Lidt forenklet sagt bidrager EU’s taksonomi til at definere, om en investering er grøn eller ej. Og her er der forskellige krav til cirkulær økonomi, som blandt andet indbefatter, at vi skal sortere mindst 70 procent til genbrug, og at vores bygningers design skal understøtte cirkularitet. Vores nye viden understøtter på den måde EU’s taksonomi, således vi – på trods af meget høje scorer – kan gøre det endnu bedre fremover, forklarer hun.

På baggrund af analysen har GXN udviklet et digitalt værktøj i form af en metodik, der systematisk giver et overblik over, hvordan Scandi Byg kan sikre et endnu mere cirkulært byggesystem. Og det værktøj har allerede givet idéer til nye initiativer hos Scandi Byg.

- Vi har fået en række nye idéer til konkrete tiltag, som vi er i fuld gang med at afprøve. Vi vil blandt andet i endnu højere grad anvende biobaseret isolering, som kan genbruges igen og igen. Derudover vil vi ligeledes indtænke mindre klæbemateriale, hvilket sikrer, at materialerne kan genbruges i endnu højere grad – vi har dog altid kvaliteten af byggeriet for øje, og derfor gennemtester vi alt nøje, før vi implementerer det, lyder det afsluttende fra Joan Thiesen.