Brancheaktører skaber fremtidens cirkulære byggeplads

Seks brancheaktører, der repræsenterer hver sit led i værdikæden, er gået sammen om at udvikle fremtidens cirkulære byggeplads

Seks brancheaktører, der repræsenterer hver sit led i værdikæden, er gået sammen om at udvikle fremtidens cirkulære byggeplads. Projektet har opnået støtte fra Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) og skal skabe forståelse for mulighederne i genanvendelse af materialer, samt konkrete løsninger der skal fastholde materialernes ressourceværdi og derigennem give danske aktører en konkurrencemæssig fordel.

Cirkulære byggematerialer og genanvendelse af samme har der været talt meget om, men det er få konkrete løsninger, der er blevet bragt til markedet. Projektet Den Cirkulære Byggeplads har til formål at udvikle brugbar teknologi til sortering, håndtering og indsamling af rene, kildesorterede affaldsfraktioner fra nedrivninger, renoveringer og nybyggeri. Helt konkret fokuseres der på løsninger til materialerne planglas, mineraluld og gips, som skal sikre, at materialerne kan genanvendes i nye byggevarer.

Seks brancheaktører fra hver sin del af byggeriets værdikæde er gået sammen om projektet: CASA, ejendomsudvikler og totalentreprenør; J. Jensen, nedriver og indsamler; ReTec, teknologiudvikler; Norrecco, ressourceoparbejder; Saint-Gobain, byggevareproducent; og TRE, eksperter i cirkulære arbejdsprocesser.

Konkrete resultater giver konkurrencefordele

Torsdag udsendte Miljøstyrelsen sin længe ventede rapport om selektiv nedrivning. Inden for de kommende år forventes selektiv nedrivning at blive et lovkrav, der skal give højere kvalitet i det indsamlede byggeaffald.  Derfor vil de rette teknologier også blive efterspurgt. Det traditionelle affaldsindsamlingsudstyr, der i dag anvendes på byggepladserne, er, til trods for krav om kildesortering af bygge- og anlægsaffald, ikke udviklet til at sikre ressourcernes kvalitet efter nedtagning. Markedet har med andre ord ikke de nødvendige løsninger i dag.

”Det kræver en ren sortering af materialer tæt på nedtagningsstedet, og tekniske løsninger som understøtter disse processer, for at skabe brugbare materiale-fraktioner. I dette projekt er virksomheder fra alle de centrale led i byggeriets værdikæde repræsenteret, og alle i projektet vil gerne tage ansvar for, at der leveres de mest bæredygtige løsninger. Det er vigtigt, at vi som nedrivningsvirksomhed tager ansvar og bidrager med det, vi kan, til produktionen af genanvendte råstoffer, som kan indgå i produktion af nye materialer,” siger Allan Nielsen, Projektchef, J. Jensen A/S

Saint-Gobain er en af verdens største byggevareproducenter. Den begyndende usikkerhed omkring tilgængelighed af råstoffer gør, at Saint-Gobain allerede nu er opmærksom på at udforske nye kilder til at sikre leverancer af råvarer i tilstrækkelig god kvalitet. I dette projekt skal planglas indsamles og omdannes til glas eller glasuld, og mere gips skal genanvendes til nye gipsplader. Saint-Gobain har valgt at deltage i projektet for at gøre en forskel – både for virksomheden selv og branchen generelt:

”I Saint-Gobain benytter vi blandt andet genbrugsglas og genbrugsgips til produktion af henholdsvis glasuld og gipsplader. Det er både gavnligt i forhold til at nedbringe behovet for jomfruelige råvarer og samtidig kan vi se produktionsmæssige fordele, fx i form af lavere energibehov og dermed lavere CO2-udledning. En af de helt afgørende faktorer, for at vi kan benytte genbrugsmaterialer i vores processer, er, at kvaliteten på materialerne er i orden. Der er derfor nogle overordnede krav til renhed, og at de er fri for fx PCB og tungmetaller. Lykkes vi med projektet her, kan vi øge andelen af anvendelige genbrugsmaterialer til gavn for både os i branchen, for samfundet og for miljøet,” siger Klaus Birk, Direktør for Public Affairs, Saint-Gobain.

Projektet løber fra 2022 til 2024 og støttes økonomisk af MUDP. PensionDanmark og Københavns Kommune bakker desuden op om projektet.