Konstruktører glade for bæredygtig strategi

Udover at renovering nu får mere opmærksomhed, glæder KF sig over loft for CO2-udledninger og krav om livscyklusvurderinger på alt nybyggeri allerede fra 2023

Konstruktørforeningen glæder sig over den brede aftale om en ny strategi for bæredygtigt byggeri, som Folketinget indgik den 5. marts. Udover at renovering nu har fået mere opmærksomhed i aftalen, glæder KF sig over loft for CO2-udledninger og krav om livscyklusvurderinger på alt nybyggeri allerede fra 2023.

”Aftalen om den nye strategi er i sin helhed med alle de indsatsområder, der indgår, en god hjælp på vejen til et bæredygtigt byggeri. Vi glæder os til at komme i gang med at føre den ud i livet”.

Det siger formand for Konstruktørforeningen (KF) Kirsten Nielsen om den aftale for bæredygtigt byggeri, som et stort flertal af Folketinget indgik den 5. marts 2021.

Formålet med den nye strategi for bæredygtigt byggeri er at gøre byggeriet mindre klimabelastende og samtidig stille Danmark og den danske byggebranche stærkt i den grønne omstilling.

Kirsten Nielsen glæder sig især over to ting i aftalen:

”KF hæfter sig særligt ved, at der for nybyggeri indføres loft over CO2-udledninger og krav om livscyklusberegninger allerede fra 2023, og at kravene til CO2-loftet gradvist øges i de kommende år frem mod en fuld indfasning i 2030. Derved har aftaleparterne lyttet til branchen, og det skal de have tak for.”

Hun er også glad for, at renovering har fået mere opmærksomhed.

”Forhandlingerne om strategien har heldigvis ført til, at aftalen nu også rummer et stærkere fokus på renovering af den eksisterende bygningsmasse. Det er efter KF’s mening uhyre vigtigt og derfor særlig positivt, at også renoveringer opfattes som en vej til en lavere CO2-belastning fra byggeriet, og at klimabelastninger fra den enkelte renovering beregnes.”

Savner uddybning af visse tiltag

Kirsten Nielsen savner dog en nærmer præcisering af vise elementer.

”Jeg kan ikke umiddelbart se, hvordan man vil sikre, at Danmark har de nødvendige kompetencer til den grønne omstilling af byggeriet. Jeg savner også en nærmere beskrivelse af, hvordan det påtænkte koordineringsudvalg for bæredygtigt byggeri skal sammensættes, og hvordan man vil finansiere forskellige understøttende initiativer som for eksempel et videnscenter for bæredygtigt byggeri og en offentligt tilgængelig vidensplatform.”

Kirsten Nielsen opfordrer til, at Folketinget gør brug af Konstruktørforeningens viden:

”Som bygningskonstruktører er vi at finde i alle led og alle faser af byggeriet, i alle byggeriets delbrancher og i hele byggeriets levetid. Så vi har en særlig viden, der kan styrke den grønne omstilling. Vi ser frem til at indgå i den videre dialog med politikerne om de uddybninger af strategien, der skal få de gode ideer frem i lyset og få strategien gennemført i de kommende år. En god begyndelse er som bekendt halvt fuldendt.”