Dialog om facadeløsninger

Under opførelsen af en daginstitution i Valby har samarbejdet mellem byggeriets parter været i højsæde

Snart er en nybygget daginstitution i Valby klar til at imødekomme Københavns Kommunes stigende behov for daginstitutionspladser. Under opførelsen af byggeriet har samarbejdet mellem byggeriets parter været i højsædet, og i den forbindelse har byggematerialeleverandøren Cembrit bistået med rådgivning og sparring omkring den nybyggede daginstitutions facadeløsning. 

I Valby er en ny daginstitution ved at se dagens lys. I august blev der afholdt rejsegilde på byggeriet, der efter planen er klar til at tage imod tre vuggestuegrupper, to børnehavegrupper samt 60 børnehavebørn i foråret 2021.

Daginstitutionen ligger på Ålholm Skoles matrikel i Valby, og da skolen har til huse i en bevaringsværdig ejendom fra 1934, bliver den nye bygning opført i en tidssvarende stil, der samtidig udviser respekt for områdets arkitektur og historie. Cembrit har blandt andet leveret godt 240 kvadratmeter Cembrit Patina-facadeplader til daginstitutionsbygningen, der får et minimalistisk facadeudtryk.

Byggeriet er opført som et såkaldt TRUST-projekt, der er kendetegnet ved tværfagligt samarbejde mellem byggeriets parter. I den forbindelse har Cembrit været i tæt dialog med totalentreprenør Enemærke & Petersen, som man har rådgivet omkring montering af facadepladerne på den nye daginstitution, der består af en bærende betonkonstruktion med en let, isoleret konstruktion udført i træ, der er opbygget med Cembrit Windstopper Extreme som vindspærre og en ventileret regnskærm med facadepladen Cembrit Patina Original:

- Vi har haft en rigtig god dialog med Enemærke & Petersen omkring Cembrit Patina-facadepladerne. Montagen var ikke sådan lige til, da den nederste del af facaden er udført med stålplader, mens den øverste del er udført med Cembrits facadeplader i fibercement. Det har stillet ekstra krav til montering af facadepladerne, og i den forbindelse har vi hjulpet med rådgivning omkring konstruktionen, fortæller projektchef hos Cembrit, Brian Christiansen Bjellum.

TRUST-partnerskabet er en forretningsenhed, der er udvalgt til at varetage Københavns Kommunens institutions- og skolebyggerier frem til 2021. Partnerskabet har til formål at skabe bedre byggeri gennem et stærkere samarbejde på tværs i byggeriets værdikæde, og derfor har Enemærke & Petersen været glade for dialogen med Cembrit:

- Cembrit har været med lige fra starten, og har været virkelig hjælpsom med at få processen til at forløbe glidende. Vi startede med at lave en mockup, hvor vi havde Cembrit ude og kigge på, hvordan vi løser det her på den bedste måde. Derefter havde vi en række forskellige løsningsforslag, hvor Cembrit kom med de input, vi skulle bruge. Så samarbejdet med Cembrit har været uden klager overhovedet, lyder det fra byggeleder på projektet, Erling Christiansen fra totalentreprenør Enemærke & Petersen A/S, der forsætter: 

- I forhold til facadepladerne har det været et arkitektvalg, hvor man har valgt de materialer, man ved er af god kvalitet, og som holder fra starten af. Så derfor blev Cembrit valgt som samarbejdspartner.

Tilbage hos Cembrit sætter man ligeledes pris på samarbejdet i projektet, som langt fra er det første begge parter deltager i: 
- Vi har gennem tiden haft rigtig mange samarbejder med Enemærke & Petersen, og det gør, at vi har en fælles approach, som er utrolig værdiskabende i projektforløbet. Det tætte samarbejde mellem leverandører, rådgivere og udførende aktører er helt generelt med til at styrke de projekter, hvor Cembrits materialer anvendes, og det er naturligvis positivt for alle parter, lyder det slutteligt fra Brian Christiansen Bjellum.


Foruden Cembrit Patina-facadeplader er der anvendt 650 kvadratmeter af vindspærrepladen Cembrit Windstopper Extreme, der beskytter den nye daginstitution mod vind og vejr.

Om daginstitutionsprojektet på Ålholm Skole i Valby:
- Størrelse: 1.000 kvadratmeter fordelt på to etager
- Budget: 51 millioner kroner
- Opførelsesperiode: Primo 2020 til april 2021
- Bygherre: Københavns Kommune, Byk
- Totalentreprenør: Enemærke & Petersen A/S
- Arkitekt: Nøhr & Stigsgaard og KANT Arkitekter
- Ingeniør: DOMINA og Norconsult
- Landskab: GHB Landskab
- Leverandør af facadeplader og vindspærreplader: Byggematerialeleverandøren Cembrit
- Leverance: Facadepladen Cembrit Patina Original i farven P 545 Sand