Facaden forvandler boligbyggeri til fire nye kvarterer

Med facadeplader i forskellige farver og formater ved boligbyggeriet Fladstrandsparken er der skabt nye boligkvarterer med kontrastfyldte omgivelser

Mangfoldighed og variation var vigtige nøgleord for udviklingen af boligbyggeriet Fladstrandsparken i Frederikshavn. Med facadeplader i forskellige farver og formater har man skabt fire nye boligkvarterer og herigennem formået at bringe de kontrastfyldte omgivelser ind i byggeriet.

I løbet af de sidste tre år er Fladstrandsparken i Frederikshavn blevet forvandlet til et nyt og spændende boligområde med moderne pleje- og udlejningsboliger. Bebyggelsen er beliggende i et område af byen med stor variation og forskelligartede funktioner, hvor alt lige fra grønne parker til industri og parcelboliger med saddeltag danner rammerne for mangfoldighed i enhver forstand. For Boligforeningen Vesterport, der står bag byggeriet af de i alt 113 boliger, var det vigtigt at bevare de store miljømæssige variationer, og netop omgivelserne har da også været en stor inspirationskilde i udviklingen af det overordnede bebyggelseskoncept. Det siger Lars Sønderskov, arkitekt og partner i LUMO Arkitekter, der sammen med Prisme Arkitekter i Aarhus står bag arkitekturen:

- De sidste 20 år har grunden ligget hen med faldefærdige bygninger og fremstået som en uattraktiv bagside for de omkringliggende naboer. Vores store opgave har derfor været at vende grundens tidligere bagside til en attraktiv forside med boligkvaliteter og rekreative muligheder. Vi har brugt mange kræfter på at gentænke forholdet til naboerne, og hvordan vi kunne sammenkoble omgivelserne med den nye bebyggelse på en spændende og varieret måde.

Ønsket var visuelt at flette nyt og gammelt sammen for at understøtte stedets kvaliteter, og løsningen er derfor blevet at opdele byggeriet i fire forskellige kvarterer med variation i både højde, drøjde, farver og strukturer.

Oplevelser omkring hvert hjørne

Slangebebyggelser med forskudte huse, der vrider sig i landskabet, smalle længehuse, lave 1-plans gårdhavehuse og høje 5-plans terrassehuse. Sammensætningen af de 29 plejeboliger og 84 udlejningsboliger i Fladstrandsparken spænder vidt og bredt, og de forskellige skalaer og vinkler spiller en vigtig rolle i byggeriet, hvor man har tænkt sociale fællesskaber, leg og oplevelser ind fra starten:

- Helt fra begyndelsen var ideen at skabe et spændende boligområde med oplevelser omkring hvert hjørne – lige meget hvor man går, står eller sidder skal udformningen af bebyggelsen berige øjet med nye indtryk. Selvom omgivelserne har været en udfordring, så har de i den grad også været projektets styrke, fordi de har været med til at skabe et unikt og oplevelsesrigt boligområde, fortæller Lars Sønderskov.

Forskellige facader skaber dynamik

For at skabe maksimal variation valgte man endvidere at beklæde boligernes facader med forskellige farver, formater og materialer. Der er blandt andet anvendt en kombination af træ og metal, og for at bringe endnu mere liv ind i byggeriet har man også brugt facadeplader i fibercement i fire forskellige farver. Tag- og facadeleverandøren Cembrit A/S står bag den farverige facadeserie Cembrit Zenit, der er anvendt i Fladstrandsparken, og som ifølge entreprenørfirmaet BM Byggeindustri A/S, der er totalentreprenør på projektet i Fladstrandsparken og har stået for alt udvendigt facadearbejde, var et oplagt valgt til boligbyggeriet:

- Pladerne har grundet de mange farvemuligheder gjort det muligt at skabe flere forskellige udtryk, som var et de arkitektoniske krav, forklarer entrepriseleder Lars Dalsgaard i BM Byggeindustri, og fortsætter: - Strukturen i pladerne, fleksibiliteten i pladernes størrelser og ikke mindst den høje kvalitet gør fibercement-pladerne til et særdeles godt element i byggeriet. 

De fire kvarterer er delvist beklædt med Zenit-facadeplader i farverne Luna (hvid), Erebus (sort), Orcus (grå) og den karakteristiske Mars (rød).

Farver der holder

De markante Zenit-plader blev foruden deres æstetiske funktion også fundet velegnede til Fladstrandsparken på grund af den høje kvalitet. Det ses blandt andet i pladernes farveægthed, der giver en række praktiske fordele:

- Zenit-pladerne er overfladebehandlede og gennemfarvede, hvilket betyder, at de bevarer deres stærke farve og bliver ved med at stå flot år efter år uden ret meget vedligehold. Det er vigtigt for en boligforening, der gennem årene ellers kan risikere at skulle kaste mange penge efter maling og anden form for vedligehold, siger Key Account Manager i Cembrit Henrik Gaardsøe.

De farvede fibercementplader vinder i stigende grad indpas i danske byggerier, både i private og erhvervsmæssige byggeprojekter, som fx Fladstrandsparken, blandt andet fordi de matcher tidens ønske om unikke og personlige facadeløsninger og ikke mindst på grund af pladernes evne til at modvirke ydre påvirkninger.

Facadeplader på indvendige vægge

I Fladstrandsparken har man også valgt at anvende facadeplader i dele af det indvendige byggeri. I plejebolig-afsnittet er der brugt facadeplader på væggen fra Cembrits serie PLAN, der er en gennemfarvet facadeløsning. Væggene er beklædt med den lyse farve Perle. Facadeplader er ikke et typisk valg i det indvendige byggeri, men med pladernes ensartede og stilrene overflade er de med til at give boligerne et karakteristisk og moderne udtryk.

 

Om Fladstrandsparken

Anvendelse:                        29 pleje- og 84 udlejningsboliger, inkl. servicebygning og multihus.

Omfang:                             10.500 m2

Adresse:                              Fladstrandsparken, Frederikshavn

Bygherre:                            Boligforeningen Vesterport, afd. 30 og 31

Arkitekt:                              LUMO Arkitekter ApS og Prisme Arkitekter A/S

Ingeniør:                             Moe A/S, Aalborg

Entreprenør:                       BM Byggeindustri A/S

 

Blev udført i etaper

Fladstrandsparken har kostet omkring 120 mio. kr. ekskl. moms, og Boligforeningen Vesterport tog det første spadestik i 2010. Byggeprojektet blev udført i etaper, og i oktober 2012 blev de 29 plejeboliger indviet. I oktober 2014 stod de sidste udlejningsboliger klar til indflytning.