Skræddersyede altanløsninger – på godt og ondt

For at sikre at alle altaner kan monteres i første forsøg på byggepladsen, er der ofte behov for anvendelse af 3D-scanninger af de færdige facader, fremhæver 3D Structural Design

I moderne etageboligbyggeri anvendes der i meget vid udstrækning meget forskelligartede facadeudtryk, hvor der er meget store variationer i valg af materialer og udformninger. Dette sker naturligvis for at skabe et spændende og mangfoldigt byggeri, som adskiller sig fra tidligere tiders ensartede boligblokke.

For at give yderligere liv til facaderne anvendes der også altaner i mange forskellige udformninger, og altanerne er stærkt medvirkende til at udbygge en illusion om, at der er tale om skræddersyede bygninger med en individuel løsning til hver enkelt boligenhed.

Krav til præcision

Altanerne kan udformes med store variationer i geometri og udseende, og bl.a. kan der varieres på altanernes farver samt materialevalg og udformning af værn, som det fremgår af billederne.

– Den store variation i altanernes udformninger stiller store krav til præcision i både udførelse og montage. Desuden er den typiske byggetakt for en altanmontage en udfordring i sig selv. Dette skyldes, at ophæng og beslag for bæring af moderne altaner typisk monteres på bygningens råhus, dvs. at ophæng og beslag skal færdigmonteres på bygningens betonelementer længe før selve altanen skal monteres, fortæller Knud Nielsen fra 3D Structural Design ApS.

– Montagen af råhuselementerne er forbundet med tolerancer på montage af både betonelementer samt montagen af døre og vinduer, som altanerne efterfølgende skal være placeret præcist i forhold til. Derfor sker montage af ophæng og beslag i høj grad på baggrund af en lokal opmåling af de relevante råhuselementer for at opnå den optimale placering af altanen, når denne monteres. Forud for altanmontagen sker der montage af facadeelementer eller opmuring af teglmure, og der er naturligvis også tale om tolerancer i forbindelse med etablering af de færdige facader, forklarer Knud Nielsen

– For at sikre en optimal udformning af altaner, som ofte monteres i nicher i husfacaden, er det således vigtigt, at der er fuldstændig sikkerhed for placeringen af den færdige facade i forhold til ophæng og beslag, som oprindeligt blev placeret på den bagvedliggende bagmur. En lokal opmåling kan være vanskelig at udføre tilstrækkeligt præcist, idet selv små skævheder har afgørende indflydelse på, om der skal udføres større eller mindre tilpasninger af de enkelte altaner, fremhæver Knud Nielsen.

Sidste komponent

Altanerne monteres typisk som den sidste større komponent på en bygningsfacade, og for at opnå en optimal og hurtig montage, ankommer altanerne til byggepladsen som komplette montageelementer, der er 100 procent færdiggjorte med overfladebehandling, rækværker m.m. Evt. geometriske modifikationer af et færdigt altanelement på byggepladsen er således ikke praktisk muligt. Altaner, som ikke kan monteres f.eks. pga. en skæv facadevæg, må derfor retur til værkstedet for at blive modificeret og efterfølgende overfladebehandlet før de kan monteres.

– For at sikre at alle altaner kan monteres i første forsøg på byggepladsen, er der ofte behov for anvendelse af 3D-scanninger af de færdige facader, for at vi kan kortlægge den præcise geometri, som altanerne skal produceres og monteres efter. Desværre oplever vi ofte, at der er behov for store geometriske tilpasninger af de enkelte altaner, hvilket naturligvis er både omkostningstungt og tidskrævende. Den enkelte altan får ikke større værdi af denne tilpasning, som udelukkende udføres for at altanen kan monteres med rimelige tolerancer i forhold til facaderne som omgiver den, siger Knud Nielsen.

Prisen for skræddersyede og flotte facade- og altanløsninger er ifølge Knud Nielsen overkommelig, når man tager den større arkitektoniske værdi for det samlede byggeri i betragtning. Samtidig skaber det mere værdi for brugerne, og derfor er boligbyggerier med disse egenskaber meget populære for tiden.

Klare aftaleforhold

Til gengæld kan der ifølge Knud Nielsen opstå nogle problemer med at få dækket omkostningerne til udførelse af geometriske tilpasninger af altaner, som bliver afdækket af 3D-scanningerne.

– Der kan være tale om flere forskellige forhold, som kan være medvirkende til, at tilpasningsbehovet opstår, og derfor skal aftaleforholdene omkring bl.a. tolerancer og ansvarsforhold være meget præcise på dette område, for at omkostningerne kan placeres korrekt, pointerer Knud Nielsen.

Foto: Der er ofte behov for anvendelse af 3D-scanninger af de færdige facader for at kunne kortlægge den præcise geometri, som altanerne skal produceres og monteres efter.