Altan.dk tilbyder altaneftersyn udført af uvildig ingeniør

På baggrund af ulykker med gamle altaner har flere politikere fået øjnene op for risici ved, at det ikke er lovpligtigt, at danske altaner skal efterses løbende

På baggrund af ulykker med gamle altaner har flere politikere fået øjnene op for risici ved, at det ikke er lovpligtigt, at danske altaner skal efterses løbende. Der er stadig ikke lovgivning inden for området, men nu indgår Danmarks største altanvirksomhed Altan.dk et samarbejde med en af Danmarks største ingeniørvirksomheder NIRAS A/S om at tilbyde altaneftersyn til danskerne.

Har du en gammel altan, som du er bekymret for, har en begrænset levetid? Og vil du gerne have en afklaring på, hvor mange år den har igen? Så er der gode nyheder. NIRAS A/S og Altan.dk indleder i dag et samarbejde, som gør det muligt for at få et eftersyn af altanens tilstand.

”Som reglerne er lige nu, er det op til ejerne selv at sikre, at altanerne er i forsvarlig stand, men erfaringer viser, at det ikke altid bliver efterlevet. Det har fået flere til at opfordre til, at bygninger med oprindelige altaner, som er opført fra slutningen af 1800-tallet til 1950’erne eller altaner der mere end 30 år gamle til at få foretaget et altaneftersyn af en professionel. Denne opfordring bakker vi op om, da altaner fra den tid ofte vil have passeret deres forventede levetid,” siger Casper G. Knudsen. Han fortsætter:

”Vi er derfor meget tilfredse med samarbejdet med NIRAS, som er internationalt anerkendte og eksperter på området og kan tilbyde danskerne et altaneftersyn udført af en uvildig ingeniør.”
Gennem det nye samarbejde med NIRAS A/S vil Altan.dk have muligheden for at formidle kontakten til et af Danmarks absolut største ingeniørfirmaer. Det er således NIRAS, der vil udføre selve eftersynet og efterfølgende komme med en handlingsplan. Bliver konklusionen, at altanerne bør skiftes til nye, eller at de eksisterende skal renoveres, står det frit for at vælge, hvem der skal gøre dette. Altan.dk tilbyder dog at betale for NIRAS’ rapport, hvis de får opgaven med at skifte eller renovere altanerne.

NIRAS’ Markedsdirektør, Jacob Bagger, glæder sig da også over det nye samarbejde.

”Vi glæder os i NIRAS til at indgå dette samarbejde og forventer at kunne være med til at bringe tryghed og værdi til den enkelte beboer. Vi har bred erfaring med lignende opgaver og vil med sikkerheden og økonomien for øje rådgive om enten at renovere eksisterende altaner eller bryde ned og bygge nyt,” siger Jacob Bagger. Han fortsætter:

”Der er stor efterspørgsel på gennemsyn af ældre ejendomme, hvor altaner også indgår som et af flere fokusområder. Da ganske få ejendomme og altaner er ens, gennemgår vi hver opgave systematisk efter forudbestemte tilsynsmodeller, som er tilpasset opgaven på baggrund af altanernes alder, beskaffenhed mv.”

Om Altan.dk
Altan.dk har over 25 års erfaring på markedet og er i dag Danmarks førende leverandør af altaner til eksisterende etageejendomme. Hvert år monterer selskabet omkring 3000 altaner og bruger sin store viden om altaner til at tænke innovativt, gå forrest og sætte dagsordenen inden for altanløsninger. Derudover har firmaet siden 2012 også haft travlt med at installere elevatorer i eksisterende etageejendomme. Virksomheden løser årligt 25-30 elevatorprojekter i hele landet, men potentialet er langt større, da kun cirka syv pct. af alle etageejendomme i Danmark har en elevator i dag.