Stort potentiale i 3D-modellering

Det samlede byggeprojekt kan blive bedre og billigere med 3D-modellering, hvis udfordringer i projekteringen kan overvindes, fremhæver 3D Structural Design

– Projektering af bærende konstruktioner ved hjælp af 3D-værktøjer er gennem de seneste årtier blevet løbende implementeret i byggebranchen i Danmark, og det giver en lang række fordele for alle involverede parter i projekterings- og byggeprocesserne, forklarer Knud Hjortflod Nielsen fra 3D Structural Design ApS.

– Desværre er der fortsat en række udfordringer i forhold til at udvide 3D-mulighederne således at det samlede byggeprojekt fortsat kan blive bygget mere fejlfrit, hurtigere, bedre og billigere, hvilket naturligvis bør være den overordnede målsætning for alle, siger Knud Hjortflod Nielsen.

Krav til tæt dialog

Projekteringen forløber ofte parallelt mellem de mange involverede parter (bygherre, arkitekter, ingeniører) og entreprenører (råhus, fundering, beton og stål), installationer (vvs), facader, tag m.fl. – der er tale om en løbende projektering hos mange eller alle de nævnte projekterende parter.

– Undervejs i projekteringen er der en meget tæt afhængighed mellem disciplinerne, og det kræver en meget tæt, præcis og forpligtende dialog mellem parterne, for at dette resulterer i et optimalt projekteringsforløb. Ideelt set kan projekteringen forløbe smertefrit, hvis alle parter får udviklet de rigtige og endelige løsninger rettidigt, og desuden får formidlet alle de nødvendige informationer til de relevante aktører i den efterfølgende projekteringsproces, siger Knud Hjortflod Nielsen og tilføjer:

Vigtigt med løbende koordinering

– Størstedelen af relevant information for alle parter inkluderer primært snitfladerne mellem de forskellige discipliner, dvs. de informationer, som er væsentlige at overføre til de parter, som er afhængige af andres løsninger.

I større projekter stiller den løbende projektering ifølge Knud Hjortflod Nielsen store krav til en løbende koordinering, tidsplanlægning og løbende opfølgning på tillægsydelser og revisioner, samtidig med at der skal holdes nøje øje med økonomien i projektet.
Detailprojekteringen lægges i mange tilfælde ud til de større leverandører, og derved udvides antallet af projekterende med et antal leverandører, som primært har deres fokus på netop deres leverancer.

– I projekteringsfasen har man i den virtuelle 3D-verden mulighed for at kontrollere alle snitflader mellem disciplinerne, og under forudsætning af at alle modeller er præcise og opdaterede, giver 3D-værktøjerne stor sikkerhed i projekteringen. Eventuelle kollisioner kan detekteres og korrigeres, når disse opdages inden bygningselementerne er gået videre til produktion og montage, fremhæver Knud Hjortflod Nielsen og tilføjer:

– En helt klar forudsætning for at succesen fortsætter ude på byggepladsen er selvsagt, at der er blevet produceret og monteret som forudsat i 3D-projekteringen. I mange tilfælde sker desværre altid mindre eller større produktions- og/eller montagefejl, som kan få meget stor indflydelse på montageforløbet. Det påhviler ofte de entreprenører, som skal montere senest at kontrollere snitfladerne mod de tidligere leverandørers arbejder, men der kan være mangler i forhold til en præcis definition af acceptkriterier og tolerancer på de leverede og monterede dele.

Bedre afleveringskontrol

Ifølge Knud Hjortflod Nielsen burde der reelt set udføres en decideret afleveringskontrol på byggepladsen, idet eventuelle afvigelser fra det gældende projekteringsunderlag kan medføre store omkostninger, hvis disse afvigelser først bliver konstateret på et sent tidspunkt i byggeprocessen. Afleveringsopmålinger, eventuelt udført med 3D-scanninger, bør være en arbejdsopgave for alle entreprenører, idet både bygherren og de efterkommende entreprenører har behov for at kunne udføre de efterfølgende montager på baggrund af f.eks. de 3D-modeller som var gældende under projekteringen – de skulle også gerne være gældende ved afleveringen.

– Større afvigelser mellem projekteringen og den endelige montage på pladsen kan medføre meget store økonomiske og tidsmæssige konsekvenser for både entreprenører og bygherre. Regningen for disse afledte ekstraomkostninger bør helt klart kunne sendes til de leverandører/entreprenører, som har været ansvarlige for uoverensstemmelserne, siger Knud Hjortflod Nielsen.

– Det stiller krav til, at byggeledelsen har tilstrækkelig faglig indsigt og fokus på disse områder på det rette tidspunkt i byggeprojektet, samt at man får iværksat de nødvendige tiltag for at få korrigeret de fejl, som kan medføre uhensigtsmæssige konsekvenser senere i byggeprocessen, fremhæver Knud Hjortflod Nielsen.

Billede: Med få involverede er der stor sikkerhed for, at alle dele passer under montagen. Billedet viser bromontage på Enghave Brygge. Foto: CG Jensen A/S.