Fusion af Egernsund Tegl og Wienerberger Skandinavien godkendt

Sammenlægningen af Egernsund Tegl og Wienerberger Skandinavien er endeligt myndighedsgodkendt

Sammenlægningen af Egernsund Tegl og Wienerberger er endeligt myndighedsgodkendt. Egernsund Tegl og Wienerberger er derfor pr. den 7. november 2019 én enhed med fælles ledelse og salgsorganisation.

Den nye virksomhed omfatter salgsselskaber i de tre skandinaviske lande, Wienerbergers eksisterende værker i Danmark og Sverige samt Egernsund fabrikkerne Vesterled, Helligsø og Egernsund teglbjælker/Bachmann blådæmpning.

I alt består det nye skandinaviske selskab af fem danske og to svenske fabrikker.

Det nye fælles selskab forhandler fortsat mursten fra Gråsten og Matzen teglværker, men fabrikkerne fortsætter som hidtil med Matzen familien som ejer.

Det fremtidige set-up giver mulighed for at satse endnu mere på teknisk rådgivning, digitalisering i byggeriet og bæredygtighed.

Kontaktpersoner, leveringer og øvrige forhold fortsætter uændret hos begge selskaber indtil integrationen er gennemført.