Cenergi-stiftere bliver grønne chefrådgivere

De tidligere ejere af rådgivningsvirksomheden Cenergia, Ole Balslev-Olesen, Ove Christen Mørck og Peder Vejsig Pedersen er nu chefrådgivere på Kuben Managements kontor i København

De tidligere ejere af rådgivningsvirksomheden Cenergia, Ole Balslev-Olesen, Ove Christen Mørck og Peder Vejsig Pedersen er nu kommet på plads i deres nye roller som chefrådgivere på Kuben Managements kontor i København.  I oktober blev Cenergia en del af Kuben Management A/S med det mål, at Cenergias mangeårige og højtkvalificerede kompetencer indenfor energi og bæredygtighed i byggeriet videreføres og anvendes i nye sammenhænge hos Kuben Management.

Solide kompetencer til DNGB-certificeringer
Civilingeniør Ole Balslev-Olesen ser frem til at fortsætte sit arbejde med DGNB-certificeringer hos Kuben Management og til at udvikle området som en stærk, ny rådgivningsydelse i virksomheden. Senest har Ole Balslev-Olesen DNGB-certificeret det nye administrations- og multihus Skanderborg Fælled. Ole vil også bidrage med løsninger i forhold til nye og højere energikrav i bygningsreglementet, og han vil arbejde med konkurrenceprojekter for bæredygtige forsyningssystemer.

Udvikling af nye koncepter for lavenergibyggeri
Ove Christen Mørck, der er cand.scient og phd., vil hos Kuben Management arbejde videre med konceptudvikling for lavenergibyggeri, både i nybyggeri og i forbindelse med integrering af lavenergi-  og vedvarende energiteknologier i helhedsplaner for renovering. Derudover vil Ove bl.a. fungere som projektleder på nationale og internationale forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter.

Styrket indsats indenfor udbredelsen af solenergi og AktivHus-standard
Fra Cenergia kommer civilingeniør Peder Vejsig Pedersen med en række udviklings- og formidlingsprojekter indenfor bygningsintegrerede solceller. Peder Vejsig Pedersens fokus er bl.a. på, hvordan man kan sikre et marked for solceller til almene boliger og på at gøre AktivHus-standarden til en gængs mærknings- og dokumentationsordning. Peder er desuden formand for Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger, FBBB.

Ole Balslev-Olesen, Ove Christen Mørck og Peder Vejsig Pedersen har siden stiftelsen af Cenergia i 1982 arbejdet med bæredygtighed i byggeriet via en lang række nationale og internationale samarbejdsprojekter, og med dem følger et omfattende netværk på tværs af EU. Integrationen af Cenergias kompetencer i Kuben Management danner desuden et godt grundlag for synergier; både i forhold til rådgivningsydelserne og driften af den samlede virksomhed.

Med sig til Kuben Management tager Cenergia-herrerne  yderligere tre medarbejdere: Rådgiver Vickie Aagesen, konsulent Miriam Sanchez Mayoral Gutierrez og teknisk designer Janne Horslund Frederiksen.