Fremtidens byplanlægning er intelligent og borgerinddragende

Verdens store byer har vokseværk, og det øger behovet for langt mere effektive metoder i fremtidens byplanlægning, mener Geoinfo

Excelark og endimensionelle bykort vil snart forsvinde fra byplanlæggernes værktøjskasse. Verdens store byer har vokseværk, og det øger behovet for langt mere effektive metoder i fremtidens byplanlægning. Med ArcGIS Urban, som netop er blevet introduceret på det danske marked, kan kommunerne løfte barren for byplanlægning markant og samtidig inddrage borgerne.

Boston, San Francisco og Honolulu City anvender ArcGIS Urban. Toronto, Melbourne, Paris og Berlin tester ArcGIS Urban. Og nu kan store danske kommuner også få glæde af mulighederne med ArcGIS Urban, som Geoinfo lancerede i Danmark i forbindelse med C40 World Mayors Summit i oktober måned.

-Byplanlægning har aldrig før været så meget i fokus. Alene i København forventer man, at der i 2030 vil være 200.000 flere indbyggere, og at der vil være behov for 100.000 nye boliger, siger Jan Juul Jensen, Partner Manager i Geoinfo, som er dansk distributør af verdens førende GIS-værktøjer fra amerikanske Esri og fortsætter:

-Hver by sine udfordringer. Men fælles for dem er, at de skal videreudvikles med øje for bæredygtighed og den demografiske udvikling. Byerne skal tilbyde boliger, som er rare at bo i og imødeser alle indkomstgrupper. Frem for alt skal de bevare deres sjæl og kultur.

Alt på én visuel platform

ArcGIS Urban er et datadrevet og visuelt byplanlægningsværktøj, der samler data fra alle relevante kilder, herunder planlovgivning og kommune- og lokalplaner. Kompleks lovgivning omsættes automatisk til digitale parametre og regler, som byplanlæggerne kan ændre på og med det samme se resultatet i en digital 3D-tvilling af byen.

-ArcGIS Urban giver hurtigt svar på, hvordan byen udvikler sig, hvis man skruer på den ene eller anden knap. Man kan sammenkoble data fra lokalplaner med lokationsbaserede data og visualisere forskellige scenarier. Derved kan man hurtigt se, om det fx er nødvendigt at ændre lokalplanerne for at opnå kommunens KPI’er for et byplanlægningsprojekt, og hvad de socioøkonomiske konsekvenser vil være, siger Jan Juul Jensen og uddyber:

 

-Måske vil man gerne fremme jobskabelse ved at bygge flere erhvervslejemål eller sikre, at flere indbyggere har adgang til prisbillige boliger. Ved at udstille og dele data via en fælles platform kan kommuner visualisere, hvilke muligheder det skaber at afsætte flere boliger til erhverv eller bygge flere privatboliger -og hvordan det konkret vil se ud at bygge i højden eller bredden. Det visuelle aspekt i ArcGIS Urban er utroligt stærkt og skaber et solidt beslutningsgrundlag, siger han.

Inviterer borgerne inden for

ArcGIS Urban understøtter desuden et tæt samarbejde mellem de forskellige interessenter, herunder byplanlæggerne, myndigheder, virksomheder og borgere, som alle har adgang til den samme digitale tvilling.

-Ved at invitere borgerne inden for, rækker værktøjet ud til de måske nok vigtigste interessenter, nemlig de borgere, der skal bo og arbejde i byen. Borgere kan indtegne deres forslag til byforbedringer direkte på det digitale 3D-kort og poste disse forslag i en app. Andre kan like forslagene, akkurat som med sociale medier, siger Jan Juul Jensen.

I forbindelse med C40 World Mayors Summit havde københavnere mulighed for at indtaste egne forslag til byforbedringer i København. Forslagene spænder fra ønsker om flere træer og grønne områder, som kan optage CO2, til mere trafiksikre cykelstier og gangtunneller.

Faktaboks

ArcGIS Urban bygger på Esri’s platform til lokationsbaserede løsninger, ArcGIS, og anvendes til at planlægge udviklingen af fremtidens intelligente og bæredygtige byer - Smart Cities.

Om Geoinfo A/S

Geoinfo leverer markedets bedste løsninger til geografisk analyse, visualisering og optimering. Geoinfo er den danske distributør af ArcGIS, verdens førende lokationssoftware fra Esri. Virksomheden tilbyder software, projekter, systemudvikling, konsulentydelser, service og support, GIS- og datastrategiudvikling, kurser og kompetenceudvikling.

Geoinfo samarbejder med næsten halvdelen af de danske kommuner. Virksomheden hjælper med digital transformation, effektivisering og digital samskabelse mellem kommuner, virksomheder og borgere, ved hjælp af data og geografiske analyser.