Stort boligkompleks undervejs på Amager

Et 20.800 kvm stort butiks- og boligkompleks til 400 mio. kr. undervejs på Strandlodsvej på Amager som del i byfornyelsesprojekt

Sophienberg Ejendomsudvikling A/S har netop solgt den sidste del af et butiks- og boligkompleks på Strandlodsvej 59, Amager. Dermed er finansieringen kommet på plads for den 20.800 kvm. store ejendom til en samlet værdi af ca. 400 mio. kr. Det første spadestik til byggeriet bliver taget umiddelbart efter sommerferien. Ejendommen står klar til indflytning i foråret 2013.

Ejendomsprojektet på Strandlodsvej kombinerer almennyttige boliger, en daginstitution, plejeboliger og detailhandel. Ejendommen bliver en del af et samlet byfornyelsesprojekt med det formål at omdanne industriområdet mellem Amagerbanen og Strandlodsvej til et attraktivt område med boliger, butikker og andre serviceerhverv.

Del af bydelsplan

Byfornyelsen på Østamager er en del af Københavns Kommunes bydelsplaner, der skal udtrykke de enkelte bydeles særkender og styrke den overordnede udvikling af København som en mangfoldig storby.

Ejendommen indeholder ca. 11.000 kvm til 95 familieboliger og 26 plejeboliger, som er solgt til SAB (Samvirkende Boligselskaber). Desuden har Københavns Kommune købt et areal på 900 kvm., der skal rumme en daginstitution med både vuggestue og børnehave.

Butikker og caféer

Ejendommen omfatter endvidere 5.000 kvm. butikslokaler med tilhørende p-kælder, som er solgt til Nordea Ejendomme. Disse lokaler bliver indrettet til Kvickly- og Fakta-butikker samt mindre butikker og café/restauranter.

Bebyggelsen, der er udviklet i samarbejde med Holscher Arkitekter, er desuden kendetegnet ved en stor diversitet i anvendelsen og med en relativ høj udnyttelsesgrad.

- Vi glæder os til at byggeriet kommer i gang. Siden vi fremlagde vores planer for området for Københavns kommune tilbage i 2004 har vi haft et glimrende samarbejde med Stadsarkitekten og de kommunale forvaltninger omkring kommuneplanen og lokalplanen. Vi oplever en kommune med visioner og vilje til at tænke nyt. Vi har også haft et en god dialog med KAB, naboerne og Lokaludvalget, siger administrerende direktør Lars Bigom, Sophienberg Ejendomsudvikling A/S.

Fakta om Strandlodsvej

  • Projektet udgør i alt ca. 20.800 kvm., heraf 16.800 kvm. til butikker, familie- og plejeboliger samt daginstitution
  • Samlet projektværdi ca. 400 mio. kr.
  • Størstedelen af butiksarealet er udlejet til Coop Danmark A/S til hhv. en Kvickly og en Fakta butik.
  • Daginstitutionen er solgt til Københavns Kommune.
  • Pleje- og familieboliger er solgt til SAB v. KAB.
  • Projektet er omfattet af lokalplan 477, der afgrænses af Lergravsvej mod syd, Lindgrens Alle mod nord, Strandlodsvej mod vest og Ved Amagerbanen mod øst.
  • Byggeriet igangsættes  august/september 2011. Ejendommen forventes taget i brug i foråret 2013.