Første spadestik på fremtidens seniorbofællesskab 

Fredag den 6. september er der første spadestik på et anderledes seniorbofællesskab i Naturbydelen i Ringkøbing

Så er der godt nyt til landets seniorer. Fredag den 6. september er der første spadestik på et anderledes seniorbofællesskab i Naturbydelen i Ringkøbing. I det nye byggeri, der opføres af Realdania med Realdania By & Byg som bygherre, er det klassiske bofællesskab med små boliger og haver omkring et fælleshus sløjfet. I stedet blandes boliger og fællesfaciliteter midt i den fjordnære natur. Målet er at skabe attraktive rammer for hverdagsfællesskaber mellem alle beboerne og dermed øge livskvaliteten.

Mindre boliger, mere fællesskab og en sjovere og lettere hverdag. Dét er omdrejningspunktet for udviklingen af et nyt seniorbofællesskab i Naturbydelen i Ringkøbing. 

Fredag den 6. september er der første spadestik på byggeriet, der skal udgøre attraktive rammer for hverdagsfællesskaber fremfor mere lejlighedsvise ”festfællesskaber”. Det klassiske bofællesskab med private boliger og små haver omkring et fælleshus i midten er vendt på hovedet, og i stedet opføres tre bygninger i 2-3 etager, hvor 14 mindre, private lejeboliger blandes med attraktive fællesfaciliteter. Mellem og omkring bygningerne bliver naturen, som allerede er udviklet i Naturbydelen, inddraget som omdrejningspunkt for et aktivt udeliv og fællesskaber i hverdagen.

Seniorbofællesskabet i Ringkøbing er ét af i alt ni seniorbofællesskaber, som Realdania udvikler rundt omkring i landet med indsatsen ”Rum og fællesskaber for ældre”. Otte af dem udvikles i samarbejde med pensionskasser og almene boligorganisationer, mens seniorbofællesskabet i Ringkøbing er et eksperimenterende eksempelbyggeri, som opføres af Realdania med Realdanias datterselskab Realdania By & Byg som bygherre. Målet med indsatsen er at kickstarte byggeriet af seniorbofællesskaber for at kunne imødekomme den stigende efterspørgsel på denne boform. Samlet set skal indsatsen afprøve nye løsninger og tilgange til at udvikle bofællesskaber over hele landet og samtidig inspirere andre til at bygge flere boliger af denne type. Målet er i sidste ende at skabe større livskvalitet og bekæmpe ensomhed blandt ældre 

Ringkøbing-Skjern Kommunes borgmester Hans Østergaard (V), der taler ved første spadestik, glæder sig til, at byggeriet nu kommer i gang.

- Vi skal have en bred pallette af boligtyper, som passer til de forskellige behov mennesker har livet igennem. Det er afgørende for, at vi kan fastholde og tiltrække borgere til vores kommune. Derfor er jeg glad for, at Realdania har valgt at opføre et bud på fremtidens seniorbofællesskab i Ringkøbing. Det bliver et helt nyt boligtilbud i Vestjylland, som tager afsæt i de kvaliteter, som vores nærhed til natur, fjord og hav rummer, og som tilføjer muligheden for tætte naboskaber og fællesskaber i hverdagen. Jeg håber, at det kan inspirere andre til at udvikle nye, attraktive boligtilbud i Naturbydelen og kommunen generelt, siger Hans Østergaard, borgmester, Ringkøbing-Skjern Kommune.