RUM vinder bæredygtigt seniorbofællesskab

Boligforeningen HAB, afd. 59 ønsker at opføre et nyt seniorbofælleskab i Haderslev med 66 almene familieboliger. HAB har valgt RUM som totalrådgiver på projektet

Boligforeningen HAB, afd. 59 ønsker at opføre et nyt seniorbofælleskab i Haderslev med 66 almene familieboliger. HAB har valgt RUM som totalrådgiver på projektet, som skal certificeres til DGNB Guld.

RUM står i spidsen for det vindende team

RUM har i samarbejde med Oluf Jørgensen rådgivende ingeniører og Green Sustainable Landscape vundet opgaven på baggrund af den tilbudte pris, proces og organisation. Teamet skal i samarbejde med bygherre foretage optimeringer og forbedringer af det nuværende skitseprojekt som er tegnet af Vallentin Haugland. Teamet skal efterfølgende stå for projekteringen og opførelsen af boligerne og udenoms arealerne.

Seniorbofællesskabet opføres i et mangfoldigt boligområde

Boligerne opføres i Haderslev Vestby, hvor der i dag er fabriks- og lagerbygninger, som tidligere var ejet af F. Engel. Det tidligere erhvervsområde transformeres til et nyt blandet boligområde med i alt cirka 134 boliger.

Idéen er at det nye boligområde Engelparken skal være et blandet boligområde. Boligerne opføres derfor i forskellige ejerformer, typer, størrelser mv., som skal invitere til og underbygge et mangfoldigt område i Haderslev by.

Boliger med fokus på fællesskabet

Der opføres i alt 6 punkthuse i fire og fem etager. Boligerne opføres som et seniorfællesskab med tilførende fælleslokale, hobbyrum og gæsteværelser. Derudover etableres der depotrum i terræn og 71 parkeringspladser. Der etableres udendørs fællesarealer, hvor der vil være mulighed for at opholde sig, med bl.a. grillplads, borde og bænke og evt. aktiviteter.

Boligerne henvender sig til beboere der er over 50 år, er selvhjulpne og ønsker at deltage i fællesskabet. Boligerne bliver fleksible og med mulighed for individuel indretning af værelsesfordelingen samt materialevalg. De 66 boliger opføres i forskellige boligtyper.

Arkitektonisk udtryk og rummelig kvalitet med tilgængelighed
Arkitekturen tager afsæt i funkisstil med selvstændige terrasser, altaner eller tagterrasser. Punkthusene opføres med forskellige boligtyper og indrettes med lyse, imødekommende lejligheder omkring en fælles opgangskerne.

Fokus er på at kombinerer arkitektonisk udtryk og rummelig kvalitet med tilgængelighed. Bebyggelserne vil fremstå harmonisk i sin helhed og i god sammenhæng med det øvrige nærmiljø, der er i området.

Et DGNB-certificeret seniorbofællesskab

Projektet skal DGNB Guld certificeres, og RUM vil indgå som aktiv medspiller på at opnå certificeringen i opstart, design og byggefase, samt ved opfyldelse af dokumentationskrav. RUM vil i samarbejde med HAB og bygherrerådgiver KUBEN Management udforme en bæredygtighedsplan som løbende skal evalueres. Bæredygtighedsplanen vil have fokus på termisk indeklima, indendørs luftkvalitet og materialer med lav forureningsemission, energi- og vandbesparende tiltag, herunder høj kvalitet i klimaskærmen samt bygningens robusthed og fleksibilitet.