Officersskole bliver til DGNB-certificeret børnehus

Den gamle Officersskole fra Flyvestation Værløse bliver til børnehus

Ombygningen af den bevaringsværdige bygning sker i respekt for det oprindelige udtryk, og derudover bliver børnehuset certificeret efter DGNB-standarden, som skal sikre et bæredygtigt byggeri og sunde omgivelser for børnene.

Dagtilbuddet bliver det første kommunale byggeri på flyvestationen og er et vigtigt skridt i udviklingen af Furesøs nye byområde. Den nye integrerede institution kommer til at rumme fem vuggestuegrupper og fire børnehavegrupper, og der bliver plads til i alt 150 børn på de ca. 1.550 kvm.

"Det er spændende at transformere en bevaringsværdig ejendom efter DGNB-standarden. Den gamle officersskole er fra 50’erne og bygget i tidstypiske materialer og udtryk, som vi fastholder i transformationsprojektet. Ombygningen er både bæredygtig og bevarer den lokale kulturhistoriske fortælling" siger Bettina Neldeberg fra Center for Bygningsbevaring i Raadvad, som er en afdeling i Orbicon.

Ud over at bidrage med deres viden om bevaringsværdige bygninger, løser Orbicons ingeniører alt fra konstruktioner og installationer til energi- og brandrådgivning samt jordhåndtering.

Det er ikke tilladt at ændre på den bevaringsværdige bygnings facades udtryk. Men rumfordelingen ændres, så huset kan rumme en moderne børneinstitution.

"På et sted som Flyvestationen er det vigtigt at forbinde fortid og fremtid, så vi har historien med, når vi nu åbner et nyt kapitel. Derfor har vi lagt stor vægt på at placere det nye dagtilbud, hvor der er højt til himlen og rig mulighed for naturoplevelser, men også i en eksisterende bygning, den såkaldte Officersskole. Med sin centrale placering er jeg sikker på, den bliver en katalysator for et godt og aktivit liv i den nye bydel og et samlingspunkt for de nye beboere" siger Lene Munch-Petersen (S), formand for udvalget for natur, miljø og grøn omstilling til Frederiksborg Amts Avis.

Børnehuset er klar til indflytning medio 2020.