Kullegaard vinder konkurrence om nyt børnehus i Jyderup

I samarbejde med Daurehøj Erhvervsbyg, Terkel Pedersen Rådgivende Ingeniører samt Thing & Brandt Landskab har Kullegaard vundet totalentreprise-konkurrencen om et nyt børnehus i Jyderup

I samarbejde med Daurehøj Erhvervsbyg, Terkel Pedersen Rådgivende Ingeniører samt Thing & Brandt Landskab har Kullegaard vundet totalentreprise-konkurrencen om et nyt børnehus i Jyderup. Konkurrencen er udskrevet af Holbæk kommune, som har brug for en erstatning af de to eksisterende daginstitutioner Mariendal og Troldhøjen.

Den nye daginstitution er på 1.300 kvadratmeter, og forventes at rumme 180 børn fordelt på seks børnehavegrupper og tre vuggestuer samt en personalegruppe på omkring 35 voksne. Projektet indeholder endvidere en helhedsplan for området.

Formålet med den nye daginstitution er blandt andet at udnytte de fysiske rammer bedre i forhold til de to eksisterende daginstitutioner. Det gøres eksempelvis ved flydende overgange mellem inde- og udearealer samt forskydninger i facaderne, der skaber overdækkede lækroge. De forskellige tiltag bevirker, at både børn og pædagoger fremadrettet får et optimalt miljø for leg og læring.

Fokus på bæredygtige principper

Der stilles høje krav til bygningens energi- og miljømæssige hensyn. Projektet tager derfor udgangspunkt i en række overordnede bæredygtige principper, hvilket blandt andet udmønter sig i en velisoleret klimaskærm, naturlig ventilation og solceller på taget. Derudover er huset udformet på en måde som gør, at dagslyset udnyttes så optimalt som muligt. 

Endvidere opføres bygningen primært i beton og træ, som er materialer, der er tilgængelige, genanvendelige og har en lang levetid. Derudover opsamles alt regnvandet fra bygningen, og ledes hen til en regnvandssø, som børnene kan lege ved. Projektet tager dermed både hensyn til miljøet, og skaber driftsøkonomiske gevinster for Holbæk Kommune.

Det forventes, at byggeriet står færdigt i august 2016.