Renovering til superlavenergi-niveau betaler sig

Byggesektoren i Europa står for omkring 40 procent af Europas energiforbrug, og en række europæiske virksomheder og organisationer har derfor dannet konsortiet 'Renovate Europe' for at fremme energibesparende foranstaltninger og vedvarende energi i bygninger.

Renovate Europe giver bygningsejere, offentlige myndigheder og borgere adgang til den nyeste viden og erfaringer inden for energirigtig bygningsrenovering. Konsortiet har på sin webportal www.takeyourenergyback.eu et 'Månedens projekt', som er åbent for alle borgere, organisationer og virksomheder i Europa.

Denne gang er det Høje-Tåstrup Kommune, der er blevet udvalgt for sin energirenovering af foreløbig syv daginstitutioner til superlavenergi-niveau. I stedet for at udføre en renovering af de over 30 år gamle institutioner, der lige akkurat matcher de nuværende krav til bygningers energieffektivitet, har kommunen valgt en mere gennemgribende løsning, der typisk reducerer varmeforbruget med 50-60%.

Meromkostningerne til en energimodernisering til superlavenergi-niveau betaler sig, da energibesparelsen bliver større end de ekstra penge, der investeres. Oveni får institutionerne et væsentligt bedre indeklima.

- Tildelingen af prisen til daginstitutionsprojektet viser, at vi har fat i det rigtige, og at det vækker interesse internationalt – energirenovering af eksisterende bygninger er på dagsordenen, og det, der kan gøre en forskel, når det handler om at nedbringe energiforbruget, siger borgmester Michael Ziegler.

I alt 27 børneinstitutioner i Høje-Taastrup Kommune gennemgår de kommende år en grundig energimodernisering, hvor de bliver topisoleret, får bedre vinduer, bliver tætnet og får effektiv og energibesparende ventilation.