Nyt talentprogram skal ruste Sanistål med højtuddannet arbejdskraft

Som et led i en større satsning på at forløse potentialet i organisationen og styrke engagement og konkurrenceevne lancerer Sanistål et nyt toårigt graduate-forløb

Som et led i en større satsning på at forløse potentialet i organisationen og styrke engagement og konkurrenceevne lancerer Sanistål et nyt toårigt graduate-forløb for at rekruttere og udvikle yngre højtuddannede kandidater til at kunne træde ind og præge virksomheden i de kommende år. Som noget helt særligt vil hver kandidat få tilknyttet en direktør som mentor.

Med ny CEO ombord og nyudnævnt direktør for People & Culture har Sanistål fra årets begyndelse stillet skarpt på de bærende elementer i at udvikle virksomheden og skabe kontinuerlige resultater. HR er løftet ind i topledelsen, har fået sin egen direktør og er omdøbt til People & Culture for at signalere, at omdrejningspunktet for god performance er mennesker og samarbejde og målet er at løfte motivation, engagement og performance.

Som et nyt initiativ for at sikre fremtidens talentmasse i Sanistål lancerer virksomheden et helt nyt graduate-forløb til unge højtuddannede kandidater.

”Vi har brug for den unge generations blik på og kvalificerede indspark til vores måde at drive forretning på. Med graduate-forløbet vil vi sikre os en pipeline af dygtige kandidater med en stærk forretningsforståelse, der efter to år vil kunne træde ind i permanente stillinger i alle dele af organisationen”, siger CEO i Sanistål Claudio Christensen.

Som noget helt særligt får hver enkelt graduate tilknyttet sin egen personlige mentor i Saniståls topledelse, som de mødes med på månedlig basis.

”Jeg kommer selv til at være mentor for flere kandidater, og sammen skal vi spore os ind på, hvor netop deres kompetencer og interesser bedst bringes i spil. Herefter bliver min opgave at være med til at sikre, at de får de rette betingelser for at kunne udvikle sig i organisationen”, siger Claudio Christensen.

Tværfaglighed og kommunikation i højsædet

Det toårige graduate-forløb skal udbydes hvert år og vil blive tilpasset den enkelte kandidat på basis af deres interesser og kompetencer. Hvert kvartal gennemgår alle deltagere et fælles uddannelsesprogram, og fælles for alle er også, at de skal rokere rundt i Sanistål på ophold af 2-6 måneders varighed.

”Det skal modvirke silotænkning og i stedet sikre, at de får en stærk forståelse af vores forretning. Med en bred indsigt og et netværk af relationer på tværs af organisationen kvalificerer kandidaterne både deres arbejdsopgaver og de beslutninger, de er med til at træffe”, siger Saniståls direktør for People & Culture Svend Pedersen og fortsætter:

”De kandidater, vi er på udkig efter, skal have interesse i og evne for at kommunikere på tværs i virksomheden. Vi har ikke alene brug for fagspecialister med et højt gennemsnit”.

Svend Pedersen understreger, at formålet med graduate-forløbet er bredere, end at Sanistål vil positionere sig som en attraktiv virksomhed for unge akademikere.

”Unge højtuddannede kandidater, der formår at arbejde analytisk og datadrevent, vil bidrage til større diversitet i vores medarbejderstab. I samspil med de mange dygtige medarbejdere, der har arbejdet i Sanistål i en lang årrække og besidder stor detailviden og indsigt, vil vi opnå det perfekte miks”, siger Svend Pedersen

Sanistål slår nu de nye graduate-stillinger op og forventer at ansætte de første otte graduates til start i september.

Foto: Lars Horn