En vejinfrastruktur i balance

SIKRE VEJE og Teknologisk Institut er gået sammen om at sætte større fokus på både udfordringer og løsninger vedr. veje

Trafik og miljøhensyn udfordrer vores behov for mobilitet og fremkommelighed. Selvom vi ønsker at tage hensyn til miljøet, ønsker vi ikke at gå på kompromis med vores mobilitet og det stiller store krav til vores vejinfrastruktur.

Den danske vejinfrastruktur skal være i balance og dermed bidrage til samfundsmæssig vækst. Udfordringerne er mange – øget trafik, større behov for mobilitet samt et stadig stigende fokus på miljø, klimatilpasning, bæredygtighed og bedre bymiljøer.

Derfor er SIKRE VEJE og Teknologisk Institut gået sammen om at sætte større fokus på både udfordringer og løsninger. Resultatet er Vejsektordagene, og er en ny specialmesse for aktører i den danske vejsektor – både virksomheder og offentlige instanser. Vejsektordagene er en blanding af udstilling og konference, hvor hovedvægten ligger på, at virksomheder har mulighed for at fremvise de nyeste teknologier, produkter og ikke mindst fremtidige innovative løsninger på de udfordringer vi står overfor, og at få god tid til dialog med de besøgene.

Udfordringer og løsninger i fokus

Bjarne Schmidt, Teknologisk Institut, er en af drivkræfterne bag det nye event.

- Det er vigtigt at øge fokus på de udfordringer vi står overfor, når det gælder vores vejinfrastruktur. Vi har alle oplevet lange bilkøer samt huller i vejene og mange har både hørt og set, at det er blevet farligere at arbejde på og langs vores veje. Der er ikke kun brug for mere fokus på de løsninger vi har lige nu, men også på fremtidige løsninger, så der skabes større sikkerhed, bedre veje og samfundsmæssig vækst, siger Bjarne Schmidt.

Hos SIKRE VEJE, som er en brancheforening for virksomheder, der arbejder på vejen, og leverer udstyr til vejene, ser man også frem til Vejsektordagene, som er helt i tråd med SIKRE VEJEs målsætning.

- Vi ønsker at medvirke til at skabe de bedst mulige rammevilkår for branchen. Vores fokus er bl.a. at øge trafiksikkerhed for medarbejdere og trafikanter. Vi vil øge politikernes forståelse for vejudstyrs og vejservices sikkerhedsskabende effekter, bidrage til formidling og deling af viden samt medvirke til at øge fremkommeligheden og dermed øget produktivitet i Danmark. Alt sammen noget vi mener Vejsektordagene bidrager til, siger Michael Stisen fra SIKRE VEJE.

Om Vejsektordagene

Vejsektordagene vil blive afholdt hvert andet år - første gang er den 22.-23. maj 2019 på Teknologisk Institut i Taastrup. Der er gratis adgang for besøgene og udstillere kan allerede nu booke en stand.

Målgruppen for udstillere er virksomheder, der arbejder med anlæg og drift af veje herunder materialer og vejbygningsmateriel, samt virksomheder som fx producerer og sælger vejskilte, vejmarkering, autoværn, afspærringsmateriel, og vejbelysning. Vejsektordage henvender sig desuden til kommuner og statslige medarbejdere, som gratis kan besøge både udstilling og konference.