Aftale om letbane underskrevet

Århus Kommune, Region Midtjylland og transportminister Henrik Dam Kristensen har i dag underskrevet en historisk aftale om igangsættelse af arbejdet med at etablere Danmarks første letbane. Med etablering af letbanen lægges grundlaget for en markant styrkelse af den den kollektive transport i og omkring Århus.

Den nye letbane vil skabe et helt nyt sammenhængende regionalt transportsystem, som omfatter en sammenbinding af århusområdets to nuværende nærbaner, Odderbanen og Grenåbanen, samt udbygning af en 12 km lang ny letbanestrækning fra Århus H. til Lystrup nord for Århus. Letbanen vil betjene en række nuværende boligområder og arbejdspladser, men vil også bidrage til at sikre, at nye byudviklingsområder i Århus betjenes af højklasset kollektiv transport.

Århus Kommune, staten og Region Midtjylland opretter et fælles anlægsselskab, som skal stå for anlæg af den første etape af letbanen. Med aftalen kan anlægsloven nu fremsættes for Folketinget, hvorefter det omfattende og vigtige arbejde med at projektere og udbyde anlægsarbejdet begynder.