Sjælland kan have fordel af metro til Malmø

Malmø og København har netop holdet en konference om mulighederne for at etablere en metroforbindelse under Øresund for at skabe mere vækst

Malmø Stad og Københavns Kommune har netop afholdt en konference om mulighederne for at etablere en tunnelbaseret metroforbindelse under Øresund til aflastning af den travle Øresundsbro og skabe mere vækst i regionen.

Ifølge beregninger af baneekspert Anders H. Kaas fra den rådgivende ingeniørvirksomhed Atkins vil en kommende Øresundsmetro ikke kun komme de to storbyer til gode, men vil i høj grad kunne afkorte rejsetiden for rejsende fra Holbæk, Roskilde, Næstved, Ringsted og Køge til både Malmø og lufthavnen i Kastrup.

En Øresundsmetro vil kunne nedsætte transporttiden fra Malmø C til en central station i Hovedstaden til blot 15-20 minutter, aflaste overfyldte pendlertog over Øresund og samtidigt gøre det muligt eksempelvis at fordoble antallet af godstog over Øresundsbroen fra to til fire i timen i hver retning.

Men ifølge beregninger, som baneekspert Anders H. Kaas fra den rådgivende ingeniørvirksomhed Atkins har udarbejdet for Københavns Kommune, vil en Øresundsmetro også i høj grad komme byer på Sjælland til gode:

- Der bliver simpelthen bedre plads til passagertog fra Malmø og Kastrup ud mod byer på Sjælland og retur. Et af scenarierne er, at der vil komme nye direkte hurtige Øresundstog fra Kastrup og Malmø til Holbæk, Roskilde, Næstved, Ringsted og Køge. Det vil kunne give en meget bedre betjening af passagerer på Sjælland, siger Anders H. Kaas fra Atkins.

Beregningerne er foretaget på basis af en omfattende kapacitetsanalyse af togtrafikken, såfremt der eksempelvis indsættes flere højhastighedstog / langdistancetog, samt ud fra et konstrueret forslag til et nyt samlet driftsoplæg for passagertog, godstog og metro i og omkring Øresundsregionen.

Anders H. Kaas fra Atkins vurderer, at en Øresundsmetro ikke blot vil aflaste de nuværende Øresundstog men også skabe en stigning i antal passagerer i hele regionen. Han peger på, at Øresundsforbindelsen indtil nu har været en succes, men at kapaciteten næsten er opbrugt. Derfor er der kommet mange flaskehalse i Øresundsregionen:

- En Øresundsmetro kan lyde som en dyr løsning. Men det eneste reelle alternativ til at skabe mere togtrafik over Øresund ville være at etablere en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg. Det vil blive en dyr løsning, da det samtidig skal kombineres med anlæg af en helt ny bane uden om Storkøbenhavn i Ring 5, siger Anders H. Kaas fra Atkins.

Indtil videre er det ikke besluttet, om Øresundsmetroen skal bygges.