Ny bred alliance opfordrer til bæredygtighed i infrastrukturplan

Forhandlingerne om en national infrastrukturplan – som et væsentligt delelement af en Grøn Mobilitetsplan af – forventes snart

Forhandlingerne om en national infrastrukturplan – som et væsentligt delelement af en Grøn Mobilitetsplan af – forventes snart. En ny alliance af klimapartnerskaber, virksomheder og organisationer opfordrer regeringen og Folketingets partier til at indføre krav til CO2-reduktioner i anlægs- og infrastrukturprojekter.

Den nye alliance har et ønske om at gøre byggeriet af ny infrastruktur mere bæredygtigt. Banen er allerede kridtet op med regeringens strategi for grønne indkøb, en ny regnemodel i Finansministeriet for beregning af klimapåvirkning af store offentlige projekter og entydige anbefalinger fra regeringens klimapartnerskaber om CO2-reduktioner i offentlige anlægs- og infrastrukturprojekter.

På den baggrund bør der indføres krav til CO2-reduktioner i alle offentlige anlægs- og infrastrukturprojekter. Potentialet er af klimapartnerskaberne estimeret til mere end 600.000 tons CO2 årligt, hvilket samlet set kan blive til knap 5 mio. tons frem mod 2030, hvis der indføres incitamenter til CO2-reduktioner fra 2023. Anlægsbranchen kan bidrage med mere end 3% til realiseringen af målet om en 70% reduktion i 2030.

Anbefalinger fra Alliance for bæredygtig infrastruktur

Konkret foreslår parterne bag Alliance for bæredygtig infrastruktur, at der i den kommende infrastruktur- og grønne mobilitetsplan kommer en politisk beslutning om krav til CO2-reduktioner i anlægs- og infrastrukturprojekter – helt som for byggeriet i den nationale strategi for bæredygtigt byggeri og gerne fra 2023 med særligt fokus på anlægsfasen.

Derudover bør infrastrukturaftalen omfatte etableringen af en taskforce, som primo 2022 skal komme med anbefalinger til implementering fra 2023 herunder om krav, incitamentsstrukturer mv. om CO2-reduktioner i udbud.

Endvidere bør der etableres et klimaforum, hvor infrastrukturselskaberne og øvrige relevante aktører kan dele viden og erfaringer med henblik på implementering i praksis.

Baggrund for alliancen

Der har længe været fokus på bæredygtighed i byggeri, men infrastruktur er i den forbindelse overset. Partnerne bag alliancen ønsker at benytte den aktuelle anledning – med forhandlinger til en stor infrastrukturplan – til at ændre på det vilkår, så bæredygtighed og CO2-reduktioner bliver obligatorisk i offentlige anlægs- og infrastrukturprojekter.

Alliancen omfatter følgende partnere: Klimapartnerskabet for finanssektoren og energiintensiv industri, Concito – Danmarks grønne tænketank, DI (DI Dansk Beton, DI Dansk Infrastruktur og DI Transport), Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI, AlsFynBroen, 3F og FLSmidth.