12 mia. kr. til at omdanne ghettoområder

Konference: Regeringen har afsat 12 mia. kr. til nedrivning og omdannelse af udsatte boligområder i 2019-2026

Regeringen er kommet med et udspil, der skal gøre det af med de såkaldte ghettoområder. Programmet ’Et Danmark uden parallelsamfund – ingen ghettoer i 2030’, blev præsenteret 1. marts 2018.

I programmet lægger regeringen op til “gennemgribende fysiske forandringer af ghettoområderne”. Til dette formål ønsker regeringen at målrette 12 mia. kr. – ud af den samlede ramme på 21 mia. kr. Pengene skal bruges til nedrivning og omdannelse af udsatte boligområder i 2019-2026. Der er ifl. regeringen plads til at fastholde det høje niveau frem mod 2030.

Regeringens initiativ føjer sig i en proces, der allerede er i gang, og som under alle omstændigheder vil fortsætte i den kommende tid. En massiv renoveringsbølge har nu stået på i flere år, og flere almene boligselskaber er allerede begyndt at rive de utidssvarende boliger ned. I Københavns Kommune har Borgerrepræsentationen i juni 2017 besluttet at skærpe Københavns Kommunes politik for udsatte byområder og sætter som ambition, at byens udsatte byområder skal være halvt så udsatte i 2025.

Gellerupparken og Toveshøj er f.eks. et af landets største almene boligområde bestående af 2.100 almene lejeboliger i 4- og 8 etagers boligblokke, med et samlet boligareal på ca. 200.000 kvm. Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening har sammen med Landsbyggefonden vedtaget en helhedsplan på ca. 1 milliarder kr., som blandt andet omfatter ny infrastruktur, en bypark, nedrivning af boligblokke, kvarterhuset samt en kvartersomdannelse. Helhedsplanen åbner bydelen op for nyt erhverv, privat boligbyggeri samt kultur og uddannelsesinstitutter mm. 

Disse planer om ghettoomdannelse kan man få stor indsigt i ved at deltage i konferencen "Renovering og opgradering af udsatte boligområder til 21 milliarder" tirsdag, 20. november 2018 i København.

Her vil man bl.a. kunne møde Klavs Odgaard Christensen , Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Marie Stender, forsker fra SBI samt Keld Laursen, administrerende direktør, Brabrand Boligforening.