Støjproblemer i danske skoler nedsætter indlæringsevnen

Der er mange eksempler på, at forbedring af akustikken gør en stor forskel for støjniveauet i klasselokalerne, så elevernes koncentrationsevne skærpes

Sommerferien er ved at være slut landet over. Det betyder, at skolerne og uddannelsesinstitutionerne starter igen – og at mange nye små poder skal starte i skole for første gang. Desværre er støj og larm hverdag for mange elever i landets skoler, og det går ud over indlæringsevnen. Flere forskningsresultater viser, at der er betydelig sammenhæng mellem lav indlæring og klasseværelser, hvor der er dårligt indeklima.

Et dårligt indeklima består oftest af larm, utilstrækkelig ventilation og dårlig belysning. Heldigvis er der efterhånden en voksende forståelse hos arkitekter og skoleledere for, at de fysiske omgiver på skolerne har stor indvirkning på børnenes trivsel og læring. Og det er også nødvendigt: Forskning i hukommelsen viser, at uregelmæssige baggrundslyde på lavt til medium niveau forstyrrer korttidshukommelsen. Samtidig viser et forskningsprojekt på folkeskoler i Spanien, Holland og England, at en stigning i støj på kun 20 dB kan forsinke en 9-10-årigs læsealder med op til otte måneder.

Mere fokus på støjproblemer

Det er et problem, de tager alvorligt hos Rockfon, der producerer akustiske løsninger og er eksperter i akustik og lydmiljø. Her mener de, at danske elever skal have bedre forudsætninger for indlæring og trivsel, og at det derfor er nødvendigt med mere fokus på støjproblemer i skolerne, og hvordan man kommer dem til livs. Oskar Meres, som er teknisk chef for Rockfon, forklarer:

- Der er mange eksempler på, at forbedring af akustikken gør en stor forskel for støjniveauet i klasselokalerne, så elevernes koncentrationsevne skærpes, og så de bliver mindre trætte. Akustikken skal i højere grad tænkes ind når man bygger nye skoler, så det bliver en del af helheden, men også når man renoverer eksisterende skoler.

70 % konsonanter høres ikke

Al forskning bakker op om Oskar Meres’ budskab. Eksempelvis viser et engelsk forskningsprojekt, op til 70 % af de konsonanter, som læreren udtaler, ikke kan høres af eleverne i et klasseværelse med dårlig akustik.

Problematikken er noget, som arkitekten Margrete Grøn fra Arkitema, der er har tegnet flere skoler, kan genkende:

- Bevægelse og fysisk aktivitet støjer, og i en folkeskole er der meget larm. Det kan ikke undgås. Derfor gør vi på skoler en ekstra indsats for at skabe et godt akustisk miljø med akustiklofter. Det giver mulighed for mere bevægelse, uden at man går på kompromis med den akustiske lydkvalitet.

Oskar Meres slutter af med at understrege betydningen af et godt indeklima på skoler:

- Når problemer med støj går ud over koncentration, læring og sygefravær, så bør vi over en bred kam sætte fokus på skolernes støjproblemer, så vi kan løfte elevernes indlæring og samlede trivsel.