Ny uddannelse til dør-og vinduesindustrien

Skive Tekniske Skole har i samarbejde med blandt andet KPK Døre & Vinduer netop åbnet en ny uddannelse, som er skræddersyet til dør- og vinduesindustrien

Traditionelt set har den faglærte arbejdskraft i vinduesproduktioner været domineret af maskinsnedkere, men behovet for at opkvalificere den ufaglærte del af staben stiger i takt med, at vinduesindustrien i Danmark vokser. Derfor har Skive Tekniske Skole i samarbejde med blandt andet KPK Døre & Vinduer netop åbnet en ny uddannelse, som er skræddersyet til dør- og vinduesindustrien.

- Vi står helt konkret og mangler vinduesfaglærte produktionsassistenter, som har en dybere indsigt i produktet og processerne på fabrikken. For selvom robotter og maskiner udgør en større del af produktionen, så er der stadig rigtig mange funktioner, som foregår i hånden og ved mindre maskiner, og som i stigende grad kræver faglært viden, siger Henrik Nyby, direktør i KPK Døre & Vinduer.

Denne opkvalificering af faglært viden i produktionen gælder blandt andet i samleprocesser, overfladebehandlinger og montage af beslag og glas. Disse funktioner er knap så maskinfokuserede, som dem, der betjenes af maskinsnedkere, og har indtil nu været besat primært af ufaglært arbejdskraft. Men det betyder ikke, at funktionerne kræver mindre viden. Tværtimod, siger Henrik Nyby:

- For eksempel er overfladebehandling noget af det mest avancerede maskineri, som vi har på fabrikken, og vi har behov for at få tilført ny viden her også. Hvis vi skal forblive konkurrencedygtige med produktion i Danmark, bliver vi nødt til at have flere faglærte medarbejdere. Problemet er bare, at der ikke findes en uddannelse, som matchede netop disse behov.

Derfor tog KPK kontakt til Skive Tekniske Skole, som i forvejen uddanner de fleste af virksomhedens maskinsnedkere, og forslaget om en ny, vinduesmålrettet uddannelse blev taget godt i mod. Skolen gik i gang med at undersøge behovet hos de øvrige, større vinduesproducenter i området, og tilbagemeldingen var positiv. Efter en længere planlægningsproces er resultatet nu blevet, at skolen fra i år udbyder en branchebestemt produktionsassistentuddannelse med fokus på døre og vinduer.

- Fordelen ved at blive faglært specifikt til vinduesindustrien er, at man får mange af de kvalifikationer, som efterspørges i moderne vinduesproduktioner og kan indgå i flere forskellige nøglefunktioner. Man får en større indsigt i produktionsprocesserne, bedre refleksionskompetencer og dybere forståelse for kvalitet, siger Kelvin Jensen fra Skive Tekniske Skole.

Som uddannelsesleder har han et meget tæt samarbejde med industrivirksomhederne i området og er altid lydhør, når de henvender sig med et behov for nye eller tilpassede lærlingeuddannelser.

- Som skole bakker vi op om industriens behov for faglært arbejdskraft, så vi er med til at fremtidssikre virksomhederne med kvalificerede medarbejdere. Vinduer og døre er en voksende industri her i Nordvestjylland, og det er helt afgørende, at vi arbejder målrettet for at bevare den kvalitet, som vi er kendte for – ellers udvander vi vores grundlag. Derfor vil vi gerne tilpasse skolens tilbud med industriernes ønsker. Vi har et fælles ansvar for at styrke arbejdskraften i vores område, siger Kelvin Jensen.

De første 12 elever påbegyndte i slutningen af januar første modul på den nye produktionsassistentuddannelse. Fire af dem kommer fra KPK’s medarbejderstab, og ifølge Henrik Nyby er det et passende antal elever ad gangen. Han påpeger, at det ikke er krav til KPK’s ufaglærte medarbejdere at tage denne nye uddannelse, men han håber da, at der med tiden bliver flere og flere, som ønsker at opkvalificere sig på deres arbejdsområder. Derudover har KPK allerede en velfungerende turnusordning med maskinsnedkerlærlinge, som han satser på at overføre til denne nye produktionsassistentuddannelse også:

- Vi har altid omkring fire til seks maskinsnedkerlærlinge på stedet, og når én lærling er udlært, sætter vi en ny i gang. Denne turnus har kørt rigtig godt i mange år, og de fleste bliver på virksomheden som svende. Det giver os et naturligt flow af kvalificerede medarbejdere, og vi håber at kunne køre en lignende turnus i stilling med de nye produktionsassistenter. Jeg ved i hvert fald, at vores produktionsledere brænder for at komme i gang med det, slutter Henrik Nyby.

Den nye produktionsassistentuddannelse med fokus på døre og vinduer varer to år og udgør trin 1 af den fulde maskinsnedkeruddannelse. Den giver således merit, hvis man senere ønsker at læse videre, men det er ikke et krav for at blive ansat hos vinduesproducenterne.