Det bæredygtige og aktive byrum som tema

Med to dages videndeling, oplæg og netværksarrangementer sætter fagmessen Building Green den 2.-3. november scenen for et grønt forum med aktive og grønne byrum som tema
Tekst: 

Siden Building Green så dagens lys i 2011, har messen udviklet sig til et dagsordensættende forum for byggeriets bæredygtige aktører. Således stiller Building Green den 2.-3. november skarpt på det bæredygtige byrum – lige fra sociale designstrategier og infrastruktur til upcycling og materialegenbrug.

– En af vejene til at indfri ambitionen om en grønnere fremtid er, at både arkitekter, ingeniører, producenter og bygherrer arbejder sammen på tværs om nye innovative tilgange til, hvordan fremtidens bæredygtige byer ser ud. Deltagerne kan derfor opleve en perlerække af prominente bidragsydere tage pulsen på fremtidens bæredygtige byrum, siger salgs- og marketingchef Sarah Elhauge fra Building Green om dette års tema.

Der er flere fine eksempler på bæredygtige byrum – f.eks. i Ørestaden og Nordhavnen i København, hvor sidstnævnte lever op til de højeste miljøstandarder i DGNB-certificeringen.

I Vinge by ved Frederikssund tager en helt ny bæredygtigt by således form, og i Køge bygger man bæredygtigheden ind i bykernen. I Aarhus i Nordhavnens Århusgadekvarter, hvor der er plads til 3.000 beboere og 7.000 arbejdspladser, er de første beboere flyttet ind, og om nogle ganske få år er forventningerne, at hele kvarteret vil sprudle af liv og mangfoldighed i en bydel, der er tænkt langt ind i fremtiden.

Bæredygtigt forum

At Building Green har udviklet sig til lidt af et tilløbsstykke, afspejler sig i det tætpakkede program, som ikke mindst udfoldes på messens main stage i form af taler og debatoplæg. Foruden formand for Concito og forhenværende klimakommissær Connie Hedegaard, som åbner begivenheden, gæstes messen af Cradle to Cradle-filosofiens grundlægger dr. Michael Braungart. Igen i år lægger en række internationale stjernearkitekter vejen forbi, herunder Julien De Smedt,

Dan Stubbergaard fra tegnestuen Cobe samt Jacob Lange fra Big.

Med temaer som “Brugen af bæredygtige byggematerialer” og “Grønne forretningsmodeller” faciliterer Dansk Arkitektur Center, Dansk Byggeri, Arkitektforeningen m.fl. en række debatter mellem nogle af branchens skarpeste kapaciteter. F.eks. diskuterer Torben Möger Pedersen fra Pension­Danmark og Ulrik Winge fra Frederiksberg Kommune, hvordan vi undgår, at bæredygtighed bliver en flot vision uden reel prioritering og realisering.

Videndeling er drivkraft

Ud over hovedprogrammet vil der blive rig mulighed for at dyrke det grønne byggeris mest aktuelle temaer gennem et væld af seminarer og arrangementer. Nok engang gentages netværkssuccesen Green Connections, der fungerer som et speeddatingkoncept for byggeriets professionelle.

Med videndeling som drivkraft sætter Building Green således scenen for en række såkaldte lear­ning sessions, hvor bl.a. Teknologisk Institut, Energiforum Danmark og Vugge til Vugge ApS vil gøre tilhørerne klogere på emner som Cradle to Cradle-certificering, smart building mv.

For besøgende med interesse for design til adskillelse og BK2020 byder messens VIP-discussions på debatter afholdt af bl.a. InnoByg, Bygherreforeningen og Danske Ark.

– Realisering af tankerne om bæredygtigt byggeri og cirkulær økonomi kræver, at love og regler ses efter i sømmene, så de ikke står i vejen for at realisere målsætningerne. Her er en ikke uvæsentlig opgave, som kræver, at politikere, centraladministration og erhvervet spiller sammen. Byggeriet har allerede vist vejen ved at etablere Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald (VHGB), idet cirkulær økonomi starter med, at der er styr på affaldsmængderne. Vi er nødt til at gå konkret til opgaven og sætte handling bag de mange fine målsætninger, udtaler miljøkonsulent Simon Stig-Gylling fra Dansk Byggeri, som står bag en VIP-diskussion om nye grønne forretningsmodeller.