UCN sætter liv i ’døde’ BIM-modeller

UCN Teknologi overfører computerspillets verden til Revit virtual reality og starter forskningsprojekt

Forskningsprojektet skal afdække perspektiver og muligheder i relation til nye samarbejdsmuligheder i byggeri og undervisning i forhold til professionel anvendelse af virtual reality.

”YES… fire minutter og 57 sekunder !”

Det er Torben Larsen – underviser og adjunkt ved datamatiker-uddannelsen på UCN Teknologi - der har svært ved at få armene ned, da sekundviseren standser, og tre studerende datamatikere med afsæt i levende BIM modeller kan tage hul på samarbejdet om udvikling og projektering af fremtidens skole i den nye virtuelle verden.

- Vi er i mål. Vi har elimineret programsammenstød og ventetider, alle enderne samles op og alt kører på skinner. De studerendes BETA-release leverer varen: Programdesign, programmer og software har stået prøven og sender med afsæt i computerspillets MMORPG-teknologier (’massive multi online role playing games’) Revit videre til brillerne og samarbejdet i fremtidens virtual reality univers.

Camilla Gyldendahl Jensen, der - blandt andet som afsæt for et nyt forskningsprojekt - som underviser og Phd studerende på UCN Teknologi har fulgt de senere års udvikling af byggeriets virtual reality briller fra nærmeste hold og stået fadder til udviklingen af koncept og indhold i UCN’s nye virtual reality set-up, supplerer:

- For to år siden introducerede vi som led i De Digitale Dage’s projektering af Kunstens restaurering Virtual reality som et af fremtidens redskaber i byggeriet, sidste år tog vi skridtet videre til den virtuelle projekt-præsentation, og i år koblede vi MMORPG-teknologierne sammen med Revit-programmerne og er tæt på professionel projektering i real-time virtuel reality.

Tre-trins-raket

- Nu tager vi næste skridt i udviklingen af byggeriets nye åbne arbejdsrum med et tredimensionelt forskningsprojekt, der dels skal bane vej for videreudvikling af teknologien, dels skal afdække muligheder og perspektiver i anvendelsen af virtual reality som læringsredskab på byggeuddannelserne og dels skal sikre den bedst mulige udnyttelse af virtual reality som samlings- og omdrejningspunkt for projekteringssamarbejde mellem alle aktører i byggeriets fødekæde.

Camilla forudser, at computerspillets levende og interaktive univers i årene frem i mange fag vil blive overført til professionelle virtual reality redskaber, der helt vil revolutionere den måde, vi arbejder og samarbejder på, og hun slår fast, at kombinationen byggeri og uddannelse udgør en perfekt platform for videreudvikling af nye virtual reality teknologier.

- Virtual reality giver mulighed for i et virkelighedstro univers, der er uafhængigt af tid og rum, at samle mange mennesker til fælles diskussion om konkrete emner, og videreudvikling af brugervenlig spilteknologi til professionelt brug vil åbne helt nye muligheder for videndeling, samarbejde og udvikling på tværs af fag og kompetencer.

- Endnu kan vi dog kun skimte mulighederne som toppen af et isbjerg på lang afstand, og vi har, både når det gælder selve teknologien, dens tilgængelighed og måden at bruge den på, mange års udviklingsarbejde foran os, før vi har overblik over mulighederne og kan kontrollere processerne i det interaktive univers.

I den sammenhæng understreger Camilla i øvrigt, at introduktion af virtual reality som lærings-redskab på byggeuddannelserne vil stille helt nye krav til principper og planlægning af undervisningen – nye krav, der flytter ’spillenes motivation og energi’ ind i læringsprocessen, nedbryder faggrænserne mellem studierne og faciliteter både lærere og studerende til samarbejdet i den virtuelle verden.

Byggeri og uddannelse

- Allerede nu står det imidlertid klart, at professionel udnyttelse af virtual reality imødekommer nye krav i byggeriet, hvis mange forskellige aktører i takt med implementering af Det Digitale Byggeri, introduktion af nye effektive byggemetoder, øget specialisering og stigende kompleksitet har sat samarbejde i skarp fokus som krumtap i projektering og udførelse af ’det gode projekt’, der overholder krav til tid, økonomi og kvalitet.

- Samtidig oplever vi, at mange byggevirksomheder opfatter vores uddannelser som smeltedigel for nytænkning og fremskridt, og de henvender sig ofte for at tage del i udviklingsprocessen som sparing- og samarbejdspartnere, efter at de har set og oplevet, hvordan vores studerende har sat og sætter kursen for udvikling og implementering af byggeriets nye teknologiske redskaber ude i virksomhederne.

- De ved, at studerende fra UCN’s byggeuddannelser har blik for de nye perspektiver, de har mod og frihed til at afprøve mulighederne, og de kaster sig med begejstret ildhu over opgaverne vel vidende, at fejl som en integreret del af al innovation og udvikling skaber ny viden, som kan blive krumtap for udviklingsprocessen og den enkelte virksomhed, slutter Camilla Gyldendahl Jensen.

Foto: UCN kombinerer teknologier fra computerspil med Revit og giver døde BIM modeller nyt liv i virtual reality