Tæt på tynde elementer

Forskning i højisolerende højstyrkebeton kan blive et dansk eksporteventyr

30 forskere, produktdesignere, idéudviklere og iværksættere mødtes for nylig for at sætte turbo på udviklingen af Danmarks – og verdens – første højisolerede betonelementer i højstyrkebeton.

Med et tilskud fra Højteknologi­fonden på 15 millioner kr. styres projektet gennem det fælles udviklingsfirma Connovate, hvis deltagere er DTU, elementproducenten Ambercon, arkitektvirksomheden Arkitema m.fl.

Tynde ydermure i klasse 1

Kreativ leder for projektet hos Arkitema, Karsten Bro forklarer:

- Gennem innovationsprocessen er det lykkedes os at udvikle et stærkt betonmodul, der uden kuldebroer kan overholde energiklasse 1 med en tykkelse på kun 25 cm mod 50-60 cm for traditionelle ydermursmoduler. Gevinsten med hensyn til vægt og håndtering – og dermed energiforbrug – er åbenlys. Desuden betyder den reducerede tykkelse populært sagt, at man i en traditionel lejlighed får et ekstra børneværelse foræret i forhold til det konventionelle elementbyggeri.

DTU Management fremhæver, at projektet kan bruges som løfte­stang for et sammenhængende produktsortiment og et tilsvarende konfigureringssystem for hele den danske betonindustri.

- Herved er det pludselig muligt at eksportere betonteknologi. Normalt er beton jo alt for tung til, at det giver mening at eksportere, men her kan vi eksportere teknologi og knowhow. Selve elementerne kan efter vores opskrift produceres andre steder. Dette kan blive begyndelsen til et nyt dansk eksporteventyr, siger professor Lars Bang, DTU.

Tre byggerier i gang

Ambercon i Støvring har allerede gang i tre prøvebyggerier med Connovate-elementer.

- Med Connovate skaber vi fremtidens byggeelementer og fordelene er overvældende i samtlige værdikæder – fra producent til slutbruger. I årene fremover bliver øvelsen at tilføre andre producenter på globalt plan værdi i form af den viden og kunnen, som vi i dette forløb tilegner os gennem samarbejdet med innovative personer hos de førende tekniske fakulteter i Danmark. Vi producerer allerede nu fuldskalabyggeri i Connovate-regi, og det tegner meget lovende for fremtiden, siger direktør Torben Enggaard, Ambercon A/S.