Forskningsinitiativ om bygningskulturarv

Fem-årigt forskningsinitiativ skal skabe ny viden om bevaring, anvendelse og udvikling af bygningskulturarven gennem ni projekter

Realdanias og Kulturarvsstyrelsens koordinerede initiativ, Bygningskultur 2015, lancerer nu et fem-årigt forskningsinitiativ, som skal skabe ny viden om bevaring, anvendelse og udvikling af bygningskulturarven gennem ni projekter. Initiativet gennemføres i nært samarbejde med Kunstakademiets Arkitektskole i København, Arkitektskolen Aarhus og Københavns Universitet, der for første gang sætter fokus på en fælles forskningsindsats indenfor bygningskulturarven.

Initiativet skal kvalificere tilgangen til fredning og bevaring, sætte fokus på potentialet for genanvendelse af funktionstømte bygninger og føre til ny viden om, hvordan bygningskulturarven kan indgå i en bæredygtig udvikling af vores samfund.

- Kulturarvsstyrelsen er ansvarlig for de fredede bygninger og vejleder kommuner i arbejdet med de bevaringsværdige bygninger. Det er derfor væsentligt for både os og kommunerne, at forskningsinstitutionerne interesserer sig for området.Temaerne er i høj grad aktuelle bl.a. i forbindelse med den igangværende gennemgang af landets fredede bygninger og muligheden for at frede landskabsarkitektoniske værker, siger Kulturarvsstyrelsens direktør, Anne Mette Rahbæk.

Forskningsindsatsen er centreret om tre temaer:

  • Temaet Bærende bevarings- og fredningsværdier skal belyse opfattelsen af de såkaldte bevarings- og fredningsværdier og åbne op for debat. Temaet er særligt aktuelt i disse år, hvor Kulturarvsstyrelsen gennemgår de fredede bygninger i dialog med ejere og kommuner.
  • Inden for temaet Genanvendelse og aktivering af bygningskulturarven skal forskningsprojekterne undersøge mulighederne for at genanvende funktionstømte bygninger og områder og inkludere bygningskulturarven i by- og landskabsudviklingen.
  • Og ikke mindst vil forskningsindsatsens tredje tema - Bæredygtighed og bygningskulturarv sætte fokus på både bæredygtig energianvendelse i bevaringsværdige og fredede bygninger, klimaforandringers påvirkning af kulturarv og på hvordan aktivering af bygningskulturarv kan skabe bæredygtighed i social og samfundsmæssig forstand.