Mere viden om arkitektur og psykologi

Ny forskning skal få arkitektur og psykologi til at spille sammen

I Danmark er der meget lidt tradition for samarbejde mellem arkitekter og psykologer. Det betyder, at der findes meget lidt viden om, hvordan arkitektur påvirker vores adfærd. Det skal et nyt forskningsprojekt, støttet af Realdania, nu lave om på, hedder det i en meddelelse fra arkitektfirmaet 3XN.

Forskningsprojektet skal udføres af arkitekturpsykolog Mille Sylvest i samarbejde med Roskilde Universitet og 3XN arkitekters innovationsenhed, GXN. Formålet med projektet er at kortlægge, hvordan arkitekturs udformning påvirker menneskets sociale adfærd og velbefindende. Det vil danne fundament for et sæt retningslinjer, som arkitekter fremover kan anvende til at skabe bygninger, som i endnu højere grad fordrer trivsel hos brugerne.

- Den viden, vi har i dag, om hvordan bygningerne spiller sammen med brugernes adfærd er ofte baseret på personlige erfaringer, men med dette projekt kan vi gøre arkitekturen mere evidensbaseret, fortæller Mille Sylvest.

Behov for opsamling af erfaringer

 Hos Realdania er man glade for at kunne støtte en tværfaglig udvikling af dansk arkitektur.

- Det er vores vurdering, at der er et stort behov for at arbejde struktureret med opsamling af erfaringer fra bygninger i brug. Og vi skal blive bedre til at anvende disse erfaringer til at skabe mere kvalitet i vores bygninger og højne tilfredsheden hos de, der bruger bygningerne, fortæller projektleder i Realdania, Lennie Clausen.

Anvendelse af arkitekturpsykologi har længe været et fokusområde hos 3XN, men er ellers et ret nyt felt i Danmark. Hos Akademisk Arkitektforening er formand Natalie Mossin begejstret for projektet:

- Projektet skaber mulighed for en unik videnopsamling om forholdet mellem arkitekternes intentioner for bygningen og brugernes levede erfaringer. Det skaber basis for en udveksling på tværs af byggeriets faser, som der er brug for, og som rummer stor værdi.

Projektet starter i maj 2012 og afsluttes i 2016, og er udover Realdania også støttet af Forsknings- og Innovationsstyrelsen, mens Dansk Arkitektur Center indgår som partner.

Om GXN:

GXN er 3XN arkitekters grønne innovationsenhed, som varetager en række designopgaver inden for udvikling og introduktion af nye og bæredygtige materialer og teknologier til byggeindustrien. Enheden er involveret i 11 forskningsprojekter, og er samtidig en aktiv medspiller i alle 3XN’s projekter. GXN er ledet af arkitekt og partner i 3XN, Kasper Guldager Jørgensen, og består af et tværfagligt hold af arkitekter, designere, psykologer og ingeniører.