Kvalitetsniveauet hos SBi for lavt

Det videnskabelige niveau hos Statens Byggeforskningsinstitut bør hæves, mener formanden for en gruppe af nordiske forskere, der netop har evalueret instituttet

Forskningen på Statens Byggeforskningsinstitut(SBi) har både en høj videnskabelig kvalitet og giver ny viden, som den danske bygge- og boligsektor kan bruge i praksis, men det videnskabelige niveau bør alligevel hæves i de kommende år.

- SBi har en dobbelt udfordring i at skulle forske på internationalt niveau og samtidig arbejde for praktiske forbedringer af byggeriet og det byggede miljø i Danmark. Vi vurderer, at SBi har løftet denne udfordring på udmærket vis. Men når det er sagt, så påpeger vi også, at instituttet i de kommende år bør satse på at hæve den videnskabelige kvalitet yderligere, siger formanden for det panel af nordiske forskere der har evalueret instituttet, professor Gudni A. Jóhannesson, der til daglig er generaldirektør for Islands energistyrelse.

For snart fire år siden fusionerede SBi med Aalborg Universitet. Fusionen var et led i den samlede reform af den danske forsknings- og universitetssektor, som bl.a. indebar, at de fleste af landets sektorforskningsinstitutter blev integreret i universiteterne. Evalueringspanelet har beskæftiget sig indgående med, hvordan reformen påvirker kravene til SBi. For at kunne fungere som en ligeværdig del af universitetet, må SBi forske på samme, høje niveau som resten af universitetet, og SBi må også bidrage til universitetsuddannelserne, hvilket sektorforskningsinstitutterne ikke tidligere har gjort i nævneværdig grad.

- Jeg er enig med evalueringspanelet i, at den største opgave, der nu ligger foran os, er at fastholde SBi's profil som et praksisnært forskningsinstitut med umiddelbar samfundsmæssig nytte i tæt samarbejde med erhvervslivet, samtidig med at instituttet udnytter sine nye muligheder som en integreret del af universitetsverdenen, siger Michael Ziegler, formanden for SBi's styregruppe og borgmester i Høje-Taastrup Kommune.

Lidt under halvdelen af SBi's samlede omsætning udgøres af en finanslovsbevilling. Den anvendes på forskning og myndighedsrådgivning inden for en række emner, som aftales med Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Ifølge Erhvervs- og Byggestyrelsens direktør, Finn Lauritzen skal SBi være bedre til et prioritere og fokusere.

-Vi ser SBi som vores tungeste og vigtigste videnleverandør på byggeområdet, både i dag og fremover, og det bekræfter evalueringen. Men på nogle områder er der også plads til forbedringer, særligt med hensyn til internationalt udsyn og perspektiv. Vi har behov for hjælp til at finde ud af, hvad der sker i resten af verden, siger Finn Lauritzen.

Han erklærer sig enig i evalueringspanelets anbefalinger i retning af, at SBi målrettet skal prioritere at skrive artikler i udvalgte internationale tidsskrifter, der giver videnskabelig anerkendelse, frem for artikler og konferenceindlæg i mindre prestigegivende sammenhænge.

Finn Lauritzen pointerer, at SBi's offentlige bevillinger næppe stiger voldsomt i de kommende år, og at instituttet må vælge mellem de mange mulige forskningsområder, man kan beskæftige sig med, hvis SBi skal være med i front på nogle af dem. Finn Lauritzen oplyser, at Erhvervs- og Byggestyrelsen i de kommende år særligt vil efterspørge viden om energi, indeklima og sikkerhed i byggeriet.