Klimasikret byggeri er et must i fremtiden

Den globale opvarmning er i følge Meteorologisk Institutt en realitet og med den følger et mere fugtigt og ekstremt klima. Hvordan ruster vi moderne byggerier til de ændrede klimaforhold?
Kalk- og teglværksforeningen sætter fokus på fugt- og frostsikre materialer, herunder også et sundt indeklima uden fugt- og skimmelsvamp.

”Fugt- og frostsikre materialer er en absolut nødvendighed, hvis vi skal ruste vores bygninger til fremtidens klimaændringer. Vi ved jo allerede fra de seneste mange skybrud, hvor store ødelæggelser vand kan forårsage på bygningsmaterialer og konstruktioner, hvis de ikke kan tåle fugt og også hurtigt kan afgive vandet igen. Ud over mulige frostskader i våde facader er råd og skimmelsvamp næsten uundgåeligt. Men sådan behøver det ikke være”, udtaler Tommy Bisgaard, direktør for Kalk- og teglværksforeningen.

Det anbefales derfor for bygherrer at bygge i robuste materialer, der tåler det fugtige og skiftende klima med øget nedbør samt med flere vekslende frost- og tøperioder. De anbefalinger er også ifølge Meteorologisk Institutt mere aktuelle end nogensinde. Man må heller ikke glemme, at vi får flere alvorlige storme, hvilket også stiller krav til en konstruktion.

Tunge konstruktioner er mest fugtsikre

Undersøgelser fra Statens Byggeforskningsinstitut viser, at tunge konstruktioner af mursten og tegl har mindre risiko for fugt og skimmel end lette konstruktioner.

Det skyldes, at mursten af tegl kan optage fugt og afgive den igen uden at tage skade og uden at skade den traditionelle konstruktion, murstenene indgår i. Tegl er samtidig et uorganisk materiale, der hverken kan rådne eller giver næring til skimmelvækst.

Mange penge at spare

”Kommer der først vand i mange lette konstruktion i f.eks. træ, kan der ikke være meget at gøre end at udskifte materialerne. Man kan ikke altid affugte sig ud af problemerne, hvis materialerne ikke tåler fugt i første omgang. Så er skaden først sket, kan det blive meget dyrt for boligejeren i vedligehold.

Mursten i tegl kan derimod tørre helt igen uden at tage skade. Det betyder rigtig meget for bygningsøkonomien, ikke mindst i forhold til forsikring og gensalg, at man kan beholde konstruktionen uden fare for dårligt indeklima og større løbende vedligehold. Murstenshuse med tegltage giver både vejrbestandige og stort set vedligeholdelsesfrie facader og konstruktioner rustet til fremtidens klimaændringer”, udtaler Tommy Bisgaard.

Læs mere om tegl og fugt her

Denne artikel er publiceret af Danske Tegl i kategorien

Flere artikler fra Danske Tegl

Danskerne vælger det smukke klassiske og holdbare tegltag

Der er fuldt blus på boligsalget og tendensen er fortsat klar, flertallet af danskerne foretrækker et muret hus med tegltag. Blandt...

Ny teknologi og gammel viden giver arkitekter nye muligheder for at bygge æstetisk murværk i store højder

Et nyt projekteringsværktøj kombineret med historiske murertraditioner åbner nu op for en helt ny verden af kreative løsninger for...

Teglbranchen accelererer på innovation!

Nye vinde blæser hos de danske teglværker og mørtelproducenter, hvor innovation for alvor står højt på dagsordenen.Et tydeligt bevis på...

Flere boligkøbere vil have bæredygtig kvalitet

Bæredygtighed og godt håndværk har i mange år stået stærkt hos danskerne, og nu begynder også boligkøberne for alvor at tænke bæredygtighed...

Teglbranchen kræver miljøvaredeklaration fra ”vugge-til-grav”

De nye EPD miljødeklarationer, som bygger på fælleseuropæiske normer, og som beskriver, hvor meget et givent produkt belaster miljøet,...

Bæredygtigt og sundt skolebyggeri hitter

Den ny trend inden for skolebyggeri er bæredygtige skoler, hvor bygherren har fokus på byggematerialer, der skaber ren luft, mindre støj og...