System til at håndtere ekstreme regnbyger

Nu udvikles et system, Vandvejen, der vil kunne håndtere store mængder regnvand i tætte byområder - uden at gå på kompromis med vejens funktion og sikkerhed

Hovedstadens veje var lørdag nat under voldsomt pres fra det heftige skybrud. Det er en situation, som desværre forekommer oftere og oftere. Men nu udvikles et system, Vandvejen, der vil kunne håndtere store mængder regnvand i tætte byområder - uden at gå på kompromis med vejens funktion og sikkerhed. Systemet giver desuden muligheder for at etablere nye byrum. Vandvejen er en del af Realdanias initiativ Klimaspring, og projektet udvikles i et utraditionelt, tværfagligt samarbejde.

I byerne er det i særlig grad vejarealer, der gør det vanskeligt at bortlede regnvand. Med udviklingen af Vandvejen aktiveres vejarealet i forhold til håndtering af både hverdagsregn og ekstremregn. Vandvejen er et helhedsorienteret vejsystem og en nytænkning af den måde, vi anlægger veje på.

Vandvejen består af to dele: en vejprofil, der leder vandet det rette sted hen, og en såkaldt ”Blue Box”, et modul der modtager og håndterer vandet. Tilsammen skabes et meget fleksibelt system, som giver mulighed for både bortledning, nedsivning og rensning af vandet, ligesom regnvandshåndteringen kan være både helt eller delvist synlig for vejens brugere.  Rent æstetisk vil Vandvejen skabe nye oplevelser for de mange brugere af vejen og byens rum med muligheder for både grønne, blå og grå varianter.

Både vejens profil og placeringen af blue boxen kan varieres og tilpasses lokale forhold. Men i forhold til håndtering af ekstremregn er der særlig fokus på udviklingen af en vejprofil, hvor vandet ledes mod midten af vejen. Denne udformning leder nemlig både vandet væk fra bygningerne og giver det størst mulige magasineringsvolumen uden forhøjelse af kantstenene. Vandvejen er dermed et rigtig godt bud på de mange skybrudsveje, som der bl.a. lægges op til i Københavns nye skybrudsplan.

Utraditionelt samarbejde

I spidsen for projektet står vej- og asfaltvirksomheden Colas Danmark A/S og rådgivende ingeniørvirksomhed på vandområdet, EnviDan A/S, begge virksomheder med solide rødder og kompetencer i deres respektive brancher. En del af projektet vil derfor handle om udvikling af partnerskabet og udvidelse af virksomhedernes kendte forretningsområder.  

Som central partner i projektet står desuden arkitektfirmaet Schulze+Grassov (S+G), der i feltet mellem arkitektur, urban design og landskabsarkitektur har fokus på, hvad der kendetegner fremtidens byrum.

Vandvejen i Klimabyen

Middelfart Kommune og Middelfart Spildevand deltager også i udviklingen af Vandvejen.  I Middelfarts storstilede projekt, Klimabyen, som gennemføres i et partnerskab med Realdania, er der allerede udpeget delområder, hvor Vandvejen kan afprøves.

Direktør i Colas Danmark, Hans Oluf Krog siger:

- Vi ser mange udviklingsmuligheder i projektet, som er i tråd med Colas’ mål om også at fokusere på integrerede vejsystemer. Det bliver spændende at deltage i et projekt, som ikke kun omhandler transport af mennesker og varer, men også af store mængder vand fra skybrud.”

Partner og arkitekt, Oliver Schulze, arkitektfirmet Schulze+Grassov (S+G), siger:

- Gader og veje udgør et nøgleelement i den fælles kultur, der hersker i byerne. Vi tror på, at gader og veje er byens vigtigste sociale rum. Vi går ikke nødvendigvis hen i parken eller på torvet hver dag, men vi færdes og mødes på gaden hver eneste dag. For at opnå et bedre hverdagsliv i byerne, er vi nødt til at udvikle vores veje til bedre byrum.