Råd advarer mod kortsigtede energiløsninger

Rådet for Sundt Indeklima påpeger, at der mangler viden og interesse for et sundere indeklima, når der renoveres og bygges nyt ude i kommunerne

Selvom det er bevist, at indeklimaet har væsentlig betydning for vores helbred, er det alligevel ikke noget, der er i høj kurs, når der ombygges, renoveres eller bygges nyt. Man bruger mange ressourcer på at energisikre, men energirigtigt byggeri er ikke ensbetydende med sundt indeklima.

Det får nu Rådet for Sundt Indeklima til at opfordre kommunalpolitikere, administratorer, bygherrer samt fagprofessionelle i byggebranchen, til at tænke indeklimaet ind i energirenoveringsprojekter og i nybyggeri.

- De, der rådgiver om byggeri ude i kommunerne, ved en hel masse om energiforbedringer, og det er de også rigtig dygtige til. De tænker bare ikke på indeklimaet i første omgang. Det er vigtigt at koble indeklimaproblematikken sammen med energiproblematikken i projekterings- og udførelsesfasen, og det gælder både for private boliger og offentlige bygninger, siger Torben Sigsgaard, formand for Rådet for Sundt Indeklima.

I ældre huse med naturlige utætheder sker der løbende en naturlig udluftning, dog uden filtre, der kan fjerne farlige partikler. Men for at spare energi bygger man nu husene så tætte, at der ikke sker en naturlig udluftning. Dette er en rigtig god løsning, men kun når man samtidigt på anden måde sikrer at ventilationen er i orden, f.eks ved at installere et ventilationsanlæg. 

- Vi skal ikke begå de samme fejl som i 70’erne. Det er vigtigt, at man får tænkt samtlige parametre ind, så folk ikke kommer til at bo i en tæt bygning uden tilstrækkelig ventilation. Det handler om både energiforbrug og rengøring men altså i høj grad også om ordentlig ventilation, siger Torben Sigsgaard.

En række videnskabelige undersøgelser dokumenterer, at en forbedring af indeklimaet i private virksomheder fører til en betydelig produktivitetsstigning, mens undersøgelser fra kommunale institutioner viser, at børnehave- og skolebørns koncentration stiger betragteligt i takt med, at bedre ventilation giver et sundere indeklima.

- Det sunde indeklima spiller imidlertid ikke en tilstrækkelig stor rolle i praksis, når der skal bygges nyt eller renoveres. Investeringerne i ventilationsanlægget følger ikke altid det behov, som bygningerne har, når indeklimaet skal være sundt og godt. Derfor er det nødvendigt at få sat større fokus på dets betydning, siger Torben Sigsgaard.

Med den viden man har i dag, er det muligt at følge de anvisninger, som Sundhedsstyrelsen og Energi- og Bygningsstyrelsen har lavet for sundt indeklima.

- Det handler om at få gjort det på den rigtige måde. Det er ingen kunst at bruge penge, men det handler om at bruge dem rigtigt. Den nødvendige viden findes allerede, men det kræver, at politikerne og fagfolk i byggebranchen tør opsøge den, siger Torben Sigsgaard.