Nordbygg 2016: Wicona trykker på miljøknapperne

Som første systemleverandør af aluminiumsprofiler i Europa anvender WICONA en isolator af genanvendt polyamid

Som første systemleverandør af aluminiumsprofiler i Europa anvender WICONA en isolator af genanvendt polyamid. Isolatoren anvendes i profiler for WICONAs vinduer- og dørkonstruktioner og består af 100% genanvendt materiale. Gennem skiftet til det genanvendte materiale forbedres økobalancen i systemet væsentligt: Co2 – udslippet ved tilvirkningsprocessen synker med hele 84 procent. Det bliver der slået en del på tromme for på Nordbygg 2016 i Stockholm.

Ifølge virksomheden får arkitekter og rådgivere en række fordele ved genanvendelse og ved krav i forbindelse med byggecertificering. Betydningen af miljøcertificeringer inden for byggesektoren øges til stadighed, og takket være den nye isolator i genanvent polyamid får arkitekten og rådgiveren flere muligheder for at møde de stigende miljøkrav. Ved at anvende isolatoren af genanvendt polyamid sænkes den globale opvarmning (GWP) med 10% for WICONAs standard vindue.

Den genanvendte polyamid kommer oprindeligt fra bilindustrien. Materialet bearbejds til polygranulat og opgraderes således at materialets egenskaber bliver som det nye materiale. Polymer- blandinger hvor oprindelsen ikke kendes anvendes ikke, hvilket gør at isolatoren produceres af ublandet genavendt polyamid.
En forudsætning for at det genanvendte polyamid kan anvendes er at materialet skal have samme høje kvalitetsegenskaber og ydeevne som den traditionelle isolator af polyamid har. Dette krav opfyldte Ensinger til 100%: Isolatoren af genanvendt polyamid er testet i henhold til DIN EN 14024 af ift Rosenheim, og test resultaterne viser at det genanvendte materiale har samme egenskaber som det traditionelle polyamid.

Gennem anvendelsen af isolatoren af genanvendt polyamid reduceredes forbruget af fossile ressourcer med 89 procent, CO2 – udslippet synker med 84 procent og vandforbruget synker med 32 procent.

Læs flere nyheder om Nordbygg 2016 på vor FB-side