Rambøll fik nær 2300 nye ansatte i 2015

Den internationale ingeniør- og rådgivningsvirksomhed Rambøll øgede omsætningen med 28 procent i 2015

Den internationale ingeniør- og rådgivningsvirksomhed Rambøll øgede omsætningen med 28% i 2015, mens performance var udfordret af vanskelige markedsvilkår. Med opkøbet af ENVIRON har Rambøll styrket sin position inden for miljørådgivning markant, og koncernen er vokset organisk i de fleste nøglemarkeder, særligt i Norden. Globalt er 2.265 nye kollegaer kommet til. Rambøll har nu over 13.000 medarbejdere i 35 lande.

Rambøll Gruppen leverede vækst i 2015 på trods af vanskelige markedsvilkår. Omsætningen steg med 24,5% målt i lokale valutaer og med 27,7% målt i danske kroner fra DKK 8.292 millioner i 2014 til DKK 10.589 millioner i 2015. Organisk vækst udgjorde 1,5%. Fratrukket Olie & Gas forretningen udgjorde organisk vækst 4,5%. Driftsresultatet før goodwillafskrivninger (EBITA) blev DKK 475 millioner sammenlignet med DKK 413 millioner i 2014. Driftsmarginalen udgjorde 4,5 % og var dermed 0,5%-point lavere end i 2014.

Den lavere driftsmarginal skyldes væsentligt lavere performance i Rambølls Olie & Gas forretning og nedskrivninger på nogle få store byggeriprojekter. Justeret for Olie & Gas forretningen og nedskrivninger på fire byggeriprojekter, voksede den underliggende driftsmarginal med 0,4%-point i 2015, hovedsageligt på grund af gode resultater i Sverige og Finland og i den internationale forretningsenhed for Energi. Forretningsenheden for Energi leverede den højeste driftsmarginal af alle forretningsenheder og havde i 2015 det bedste resultat nogensinde – et tydeligt bevis på, at Rambøll har sikret sig et stærkt fodfæste på det globale marked for energi.

- 2015 har været et udfordrende år med en skuffende driftsmarginal, hovedsageligt på grund af de lave olieprisers påvirkning af vores Olie & Gas forretning og tilstødende markeder og projektnedskrivninger. Derfor varierer performance på tværs af vores markeder med solide resultater i de fleste af vores nordiske forretningsenheder, men mindre tilfredsstillende resultater i nogle af vores forretningsenheder uden for Norden. Når man tager de vanskelige markedsforhold i betragtning er driftsresultatet før goodwillafskrivninger (EBITA) for 2015 acceptabelt på grund af forbedringer i vores underliggende forretning og den gode performance i nøglemarkeder," siger Rambølls koncernchef, Jens-Peter Saul.

Rambøll leverede solid cash conversion på 126% i 2015, som giver et gennemsnit på 113% i de sidste tre år. Pengestrømme fra driftsaktivitet blev DKK 516 millioner.

- Vi har afsluttet 2015 med en fremragende cash performance. Vi er en kapitalstærk virksomhed med en ægte global platform for fremtidig vækst. Med et konstant fokus på at forbedre servicen til vores kunder og udvikle eksisterende kompetencer er vi godt rustet til et udfordrende 2016 og til at udnytte de muligheder, der opstår globalt, siger Jens-Peter Saul.

Banebrydende projekter på verdensplan
I Danmark omfatter de vunde projekter blandt andet totalrådgivning på Novozymes’ nye innovationscampus i Lyngby nord for København, og planlægning og design af den nye Nordhavnstunnel i København, som skal forbedre tilgængeligheden for trafikken i området.

I Asien-Stillehavsområdet skal Rambøll for Asian Development Bank udvikle forslag til løsninger, der kan styrke klimatilpasningen og mindske udledningen af CO2 i seks asiatiske storbyer.

I Mekka i Saudi-Arabien har Rambøll vundet, hvad der bliver et af verdens største fjernkølingsprojekter, som er et af flere initiativer, der skal gøre rejsen mere komfortabel for de mange pilgrimme under den muslimske pilgrimsfærd Hajj.

I Montreal i Canada er Rambøll valgt som uafhængig rådgivende ingeniør på en ny bro over St. Lawrence-floden, som er et af Nordamerikas største igangværende infrastrukturprojekter.

En global spiller
Den 1. januar 2015 købte Rambøll den amerikansk-baserede globale konsulentvirksomhed ENVIRON. Med opkøbet træder Rambøll ind i den globale top 10 for miljørådgivning og kommer et stort skridt nærmere en global tilstedeværelse.

Opkøbet ledte til etableringen af to nye internationale forretningsenheder inden for Vand og Miljø, som i 2015 begge leverede resultater i tråd med forventningerne.

- Opkøbet af ENVIRON har haft en lovende start som forventet. Vi bringer nu vores traditionelle Rambøll ydelser til vores nye ENVIRON kunder og ENVIRONs kompetencer til vores nordiske hjemmemarkeder. På nuværende tidspunkt har vi sikret mere end 100 nye projekter ved at forene kræfterne mellem Rambøll og ENVIRON, siger Jens-Peter Saul.