Rambøll i fortsat vækst

Rambøll leverer 9,2% organisk vækst drevet af vækst inden for bæredygtige løsninger, navnlig vedvarende energi og miljø og sundhed

Rambøll leverer 9,2% organisk vækst drevet af vækst inden for bæredygtige løsninger, navnlig vedvarende energi og miljø og sundhed, og et stærkt resultat især i Danmark. Rambøll beskæftiger nu mere end 18.000 medarbejdere globalt.

Den globale arkitekt-, ingeniør- og rådgivningsvirksomhed Rambøll fortsatte sin positive vækstkurve i første halvår af 2023 med høj vækst og en forbedret EBITA-margin. Med en stabil ordrebog på tværs af alle markeder er Rambølls forventninger til årets resultat fortsat høj organisk vækst og EBITA-margin på niveau med eller lidt over sidste år.

Omsætningen var på 8,4 milliarder kroner i første halvår af 2023, en stigning på 7,1% sammenlignet med første halvår af 2022.  

Den organiske vækst var på 9,2% (8,3% i første halvår af 2022).

Driftsresultatet før afskrivning på goodwill, brand og kundekontrakter (EBITA) steg med 62,3 millioner kroner til 436,1 millioner kroner, som gav en EBITA-margin på 5,2%, - en stigning på 0,4%-point sammenlignet med samme periode sidste år. 

Ordrebogen er på 7,8 måneder, svarende til 8,5 millioner kroner.

"Det glæder mig at kunne rapportere endnu et solidt halvårsregnskab for Rambøll. Vi fortsætter den positive vækstkurve med 9,2% organisk vækst på tværs af koncernen, hvilket er over forventningerne. Vores indtjening er også højere end i samme periode sidste år, dog lidt under vores forventninger,” siger koncernchef i Rambøll, Jens-Peter Saul.

 

Resultatet er opnået på trods af fortsat makroøkonomisk usikkerhed, høj inflation samt stigende renter og materialepriser.

"For halvandet år siden lancerede vi en ambitiøs strategi, the Partner for Sustainable Change, som går ”all-in” på bæredygtighed og forpligter os til på alle projekter at tilbyde kunderne alternative løsninger til, hvordan de kan forbedre bæredygtigheden på deres projekter,” siger Jens-Peter Saul. “Strategien spiller en central rolle i vores høje organiske vækst, der har ligget stabilt på tæt på 10% det seneste halvandet år – en markant stigning siden lanceringen af strategien. Jeg er især stolt af vores mere end 18.000 medarbejdere, der har taget strategien til sig og som fortsætter med at udfordre det kendte og udtænker nye løsninger, der hjælper med at bane vejen til en mere bæredygtig fremtid."

Stærk vækst i nøglemarkeder

Rambøll havde tocifret vækst i Danmark, Storbritannien og Tyskland. Forretningsenheden for Energi leverede den højeste vækst blandt alle forretningsenheder, mens Miljø & Sundhed også havde et stærkt resultat.

”Danmark har leveret et særligt stærkt resultat med både høj vækst og indtjening, som har bidraget væsentligt til vores halvårsresultat,” siger Jens-Peter Saul.

“Forretningsenheden for Energi har også leveret fortsat høj vækst som følge af det øgede fokus på den grønne energiomstilling globalt og krigen i Ukraine, der påvirker forsyningssikkerheden. Dette har især sat skub i markederne inden for vind, Power-to-X-løsninger, fangst og lagring af CO2 og løsninger til elnettet, der skal udvides og moderniseres for at kunne rumme den massive udbygning af vedvarende energi. Denne høje efterspørgsel på bæredygtige løsninger har haft en positiv indflydelse på vores resultat,” siger Jens-Peter Saul.

Udsigt for 2023

I lyset af den høje organiske vækst og en stabil ordrebog er Rambølls forventninger til året fortsat høj organisk vækst og EBITA-margin på niveau med eller lidt over sidste år.