Rambøll i stærkeste vækst i 10 år

Til trods for makroøkonomisk usikkerhed leverer Rambøll den bedste organiske vækst i mere end 10 år, understøttet af en stor efterspørgsel på løsninger inden for grøn energi

Til trods for makroøkonomisk usikkerhed leverer Rambøll den bedste organiske vækst i mere end 10 år, understøttet af en stor efterspørgsel på løsninger inden for grøn energi, herunder løsninger inden for havvind og power-to-x, vand og klimatilpasning, bæredygtigt byggeri og udvikling af strategier for bæredygtig omstilling. Væksten var især høj i Storbritannien, Tyskland samt Danmark og Norge.

Et år efter lanceringen af Rambølls nye strategi, der går "all in" på bæredygtighed, leverede den globale arkitekt-, ingeniør- og rådgivningsvirksomhed sin bedste organiske vækst i 14 år.

Omsætningen steg med 12,6 % til 16,0 milliarder kroner.

Den organiske vækst var 9,9 %.

Driftsresultatet før afskrivning på goodwill, brand og kundekontrakter (EBITA) steg med 10 % til 937 millioner kroner, hvilket giver en EBITA-margin på 5,9 %, som er lidt lavere end sidste år (6,0 %).

Rambølls ordrebog er større end nogensinde og beløber sig til en værdi på 7,9 milliarder kroner – en stigning på 8,8 % sammenlignet med udgangen af 2021.

Koncernchef Jens-Peter Saul udtaler: "Jeg er tilfreds med vores resultat i 2022, især vores stærke vækst, som ligger over vores forventningerne oven på et rekordresultat i 2021. Trods turbulens i verdensøkonomien har vi leveret en tocifret omsætningsvækst og den bedste organiske vækst i 14 år. Væksten er drevet af en høj efterspørgsel på bæredygtige løsninger og vores fantastiske medarbejderes indsats. Vi opnåede også vores højeste driftsresultat nogensinde, selv om vores margin var lidt lavere end sidste år."

"På tværs af vores geografier ser vi stor efterspørgsel på bæredygtige løsninger hos vores kunder, som er motiverede af at skabe CO2-reduktion i deres værdikæder og leve op til globale klimamål. Dette er en stærk drivkraft for vækst hos Rambøll. Vi ser især en stor efterspørgsel på løsninger inden for grøn energi, herunder havvind og power-to-x-løsninger, vand, klimatilpasning, bæredygtigt byggeri samt på udvikling af strategier for bæredygtig omstilling," siger Jens-Peter Saul og fortsætter:

"Dette årti bliver afgørende for verden i forhold til at reducere den globale temperaturstigning og tage de nødvendige skridt mod netto-nuludledning. Det glæder mig at se, at dette giver sig til udtryk i høj efterspørgsel efter grønne og bæredygtige løsninger over hele verden, og at store økonomier øger klimaindsatsen i betydelig grad. Lige nu investerer USA milliarder i sin grønne industri. For nylig præsenterede EU planer for sin egen Green Deal, som skal forbedre konkurrenceevnen for Europas grønne industri og støtte den hurtige omstilling til klimaneutralitet. Så selvom høje energipriser, udfordrede forsyningskæder og den tragiske krig i Ukraine fortsat udfordrer verdensøkonomien, har vi også grund til at være positive over den kollektive indsats, vi ser i forhold til at handle på et af de mest presserende spørgsmål i vores tid: halvering af de globale emissioner inden 2030 for at undgå katastrofale klimaforandringer."

I 2023 forventer Rambøll fortsat stærk vækst, og indtjening over niveauet for 2022.