Flügger tredobler kapacitet med nyt spartelanlæg i Sverige

Flügger øger sin produktionskapacitet af spartelfra 18 til 60 millioner literpå nybygget spartelanlæg i Bollebygdi Sverige

Flügger øger sin produktionskapacitet af spartelfra 18 til 60 millioner literpå nybygget spartelanlæg i Bollebygdi Sverige. Samtidig reducerer de CO2-udslippet med 20 procent.Fabrikken fremtidssikrer Flüggers spartelproduktion og cementerer malervirksomhedens valg om at producere lokalt i Skandinavien.

Efter tre års byggeri er Flüggers nye sandspartelanlæg i Bollebygd i produktion. Anlægget er bygget i tillæg til det eksisterende lager, og den nye moderne fabrik rummer flere og større maskiner. Det giver kortere procestid og større volumen, og dermed mere end tredobles kapaciteten. Anlægget er en fremtidssikring af Flüggers produktion i Skandinavien.

–Med det nye anlæg opnår vi en betydelig kapacitetsudvidelse.Vi kommer til at producere flere millioner liter ekstra spartelmasse om året. For at opnå vores mål om øgedemarkedsandele, er det en nødvendighed, at vi kan producere store mængder spartel af en høj kvalitet på kort tid, siger Kim Korff, Senior Vice President Operationsi Flügger.

CO2-besparelse og svanemærkede produkterAnlægget i Bollebygd styrker ikke kun kapaciteten. Miljømæssigt er anlægget også et skridt i den rigtige retning. Sammenlignet med den tidligerefabrik er CO2-emissionerne fra det nye anlæg faldet med mere end 20 procent.Sandspartel-produkterne fra Bollebygd er desuden miljøvaredeklareret og tildelt Svanemærket.

–Vi forsøger at tænke grøn omstilling ind i alt,hvad vi gør. Det tager tid, men vi flytter os hele tiden og har en lang historik med at indtænke miljøet i vores produkter. For eksempel var vi frontløbere på at erstatte terpentin-baserede produkter med vandbaserede produkter. Så det er naturligtfor os at indtænke miljøetog CO2-besparelseri det nye anlæg, forklarer Kim Korff.E

Erstatter leveringsudfordret fyldningsmiddel

Med det nye anlæg og den øgede kapacitet har man som et yderligere led i effektiviseringen og styrkelsen af volumenproduktion udviklet en innovativ spartelopskrift, hvor det normalefyldningsmiddel, flyveaske, bliver erstattetaf et naturmateriale. Flyveaske er et varierende produkt, hvis svingende egenskaber kan påvirkespartelkvaliteten. Det naturmateriale, man i stedet anvender, afviger derimod ikke i sine egenskaber, hvilket betyder, at man altid kan tilbyde et produkt i samme kvalitet.Erstatningen af flyveaske løser også et andet problem for malergiganten, da der er store leveringsudfordringer forbundet med netop dette produkt. Ved at kunne anvende naturmaterialeti stedet for, undgår man lange leveringstider og generelle logistiske udfordringer.

–Der er stor rift om fyldningsmidlet flyveaske, som anvendes i flere forskellige produkter. Og lige nu er branchen presset, da flyveasken kommer fra områder, der er påvirket af krigen i Ukraine. Ved at bruge naturmidlet i stedet for slipper vi for store leveringsmæssige og logistiske udfordringer,forklarer Kim Korff.