Tid til rejsegilde på Amagerbrogade 241

Fredag den 18. december kl. 11.30 byder Boligforeningen AAB og Dansk Supermarked velkommen til rejsegilde på det markante nybyggeri på Amagerbrogade 241

Bygningen kommer til at rumme både almene boliger og dagligvareforretning. Et år efter at første spadestik blev taget til den iøjnefaldende nye bygning på Amagerbrogade 241 på Amager, kan byggeriet nu holde rejsegilde.

Det markeres, når direktør for Boligforeningen AAB Christian Høgsbro og Lars Nyggard fra Dansk Supermarked sammen med repræsentanter fra Mangor & Nagel Arkitektfirma og DAHL A/S giver håndværkerne og byggeriet et par ord med på vejen, og tegner fremtidsperspektiverne for den nye ejendom og for lokalområdet.

Bygherrerne Boligforeningen AAB og Dansk Supermarked har sammen med arkitekten bag byggeriet Mangor & Nagel Arkitektfirma udviklet et spændende boligprojekt midt på Amager på flere etager, hvor de første beboere flytter ind primo 2016.

Arkitektur med respekt for omgivelserne

Mangor & Nagel Arkitektfirma har tegnet en markant bygning, som samtidig er indpasset i og med respekt for det byggeri, som der allerede er i området. Længehuset opføres med facader i murværk og med sadeltag beklædt med røde tegl. Som også en stor del af byggerierne i området har. Den ny bebyggelse forholder sig på den måde til områdets arkitektoniske helhed.

Tårnet har facader i indfarvet struktureret beton, som giver en smuk overflade og gør det til en oplevelse at betragte det markante hjørne mod Sundbyvesterplads, som kobler sig sammen med de traditionelle byhusrækker langs Amagerbrogade.

Moderne boliger til moderne familier

Bygherrerne og arkitekten har skabt 13 meget attraktive og moderne almene boliger. Boligerne i rækkehuset er dobbeltplan. Byggeriet består af en tårnbygning på 5 etager med fem treværelsesboliger, hvor 4. og 5. sal har udsigt mod vandet i Øresund og ud mod Sundbyvester Plads og et længehus på 2½ etage med otte fireværelsesboliger langs Amagerbrogade.  Alle treværelseslejligheder har altan og de to øverste har udsigt over byens tage. Lejlighederne oven på Netto har egen terrasse.

Det er tanken, at denne spredning af boligtyper skal sikre en variation i beboersammensætningen, da det både henvender sig til forældrekøbssegmentet som unge par og seniorer, der ønsker at flytte til det centrale Amager i nærheden af alle kulturtilbuddene.

Plads til privatlivet

Ved planlægningen af byggeriet har der været stort fokus på at skabe en arkitektur, som er markant ved Sundbyvesterplads, og samtidigt tilpasser sig den eksisterende bebyggelse på Amagerbrogade. Det er lykkedes at skabe et samspil mellem byens moderne rum og det traditionelle byhus med moderne indrettede lejligheder. Samtidig er de kommende beboere sikret på en høj grad af privathed og attraktive udearealer. Der er ofte travlhed og mennesker omkring Netto, og derfor har det været vigtigt at løse Netto butikkens behov for parkeringsarealer mv. optimalt.

Friarealerne bag bebyggelsen får et haveanlæg og en P-plads fælles med den eksisterende afdeling AAB 75. Nettobutikkens P-pladser er også placeret her.

•    Ved rejsegildet vil taler af Christian Høgsbro fra AAB og Lars Nyggard fra Dansk Supermarked, samt arkitekt Max Møller fra Mangor & Nagel Arkitektfirma. 
•    Rejsegildet finder sted på byggepladsen Amagerbrogade 241, AAB Afd. 75 kl. 11.30
•    Pressen er velkommen

For mere information kontakt:
 
Boligforeningen AAB 
Kristine Bøjstrup
Projektleder Arkitekt
Mobil. 23303708
krb@aab.dk

Dansk Supermarked
Lars Nygaard
Projektleder, Teknisk Afdeling
Mobil. 21 21 00 95
ln.teknik@dsg.dk

Mangor og Nagel Arkitektfirma
Marie Partoft 
Kommunikation & presse
Struenseegade 9, 3.sal th.
2200 København N
mhp@mangor-nagel.dk